Vyhľadávanie

Odborné výkony:

  • Konzultácie odborných útvarov:    23,00 €/prvá hodina,     4,50 €/hod. = za každých ďalších začatých 15 min.
  • Spracovanie odborných správ a posudkov:    23,00 €/hod.
  • Hodnotenie výsledkov laboratórnych analýz: 15,00 €/hod.
  • Odber vzoriek v teréne:       15,00 €/hod.   + dopravné náklady
  • Náhrady za dopravu:              0,50 €/1 km

  • Sadzba za prácu VŠ:            20,00 €/hod.

  • Sadzba za prácu SŠ:            13,00 €/hod.

 

Aktualizované: 01.02.2019