Vyhľadávanie

Svetový deň vody 2018

Pri príležitosti Svetového dňa vody pripravil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pre obyvateľov Banskobystrického kraja bezplatné laboratórne vyšetrenie vzoriek pitnej vody z individuálnych súkromných vodných zdrojov (studní) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany.

Vzorky je potrebné odobrať v deň vyšetrenia (22.3.2018) do čistej, vypláchnutej plastovej fľaše v množstve 0,5 litra a priniesť dňa 22.marca 201na RÚVZ so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12 od 8.00 do 12.00 hod. ( č.d.21) alebo na RÚVZ v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1 od 8.00 do 14.00 hod.