ÚVZ SR: Pomôžte nám pri znižovaní zdravotných rizík spojených s kvalitou vody na kúpanie
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (SR) zbiera v rámci prebiehajúcej kúpacej sezóny prostredníctvom anonymného dotazníka na webe údaje o ochoreniach a zdravotných ťažkostiach súvisiacich s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie, a to na prírodných vodných plochách a kúpaliskách.
Budeme vám preto vďační, ak si nájdete na zodpovedanie otázok niekoľko minút času. 
Prosíme o vyplnenie anonymného dotazníka -  ochorenia súvisiace s kvalitou vody na kúpanie