Vyhľadávanie

RÚVZ Zvolen vyhlasuje výzvu na predloženie cenovej ponuky na zákazku:
„ Stavebné práce - Zatepelnie výťahovej šachty“ v termíne do 13.9.2019.
Podrobnejšie informácie sú uverejnené v priloženom dokumente:
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky súbor na stiahnutie