Vyhľadávanie

Informácie pre žiadateľov o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska    zmena k 31.12.2019
Prosíme všetkých klientov a žiadateľov, aby používali vzory žiadostí, ktoré Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky alebo regionálne úrady verejného zdravotníctva zverejňujú na svojich stránkach a priebežne aktualizujú. Vzor žiadosti o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska (pdf)

Zoznam právnych predpisov v oblasti verejného zdravotníctva podľa typu prevádzky (pdf) súbor na stiahnutie
Procesná mapa RÚVZ pri posudzovaní žiadostí na uvedenie priestorov do prevádzky (pdf) súbor na stiahnutie

Zariadenia spoločného stravovania

Postup pri zriaďovaní zariadení spoločného stravovania (pdf) súbor na stiahnutie
Základné požiadavky na zariadenia spoločného stravovania (pdf) súbor na stiahnutie

Zariadenia starostlivosti o ľudské telo

Postup pri zriaďovaní zariadenia starostlivosti o ľudské telo (pdf) súbor na stiahnutie 
Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo (pdf)súbor na stiahnutie
Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo - SAUNA (pdf) súbor na stiahnutie
Základné požiadavky na zariadenia starostlivosti o ľudské telo – SOLÁRIUM (pdf) súbor na stiahnutie

Zariadenia pre deti a mládež - škola

Postup pri zriaďovaní zariadenia pre deti a mládež - škola (pdf) súbor na stiahnutie
Základné požiadavky na zariadenie pre deti a mládež – škola (pdf) súbor na stiahnutie

vzory prevádzkových poriadkov Vzory prevádzkových poriadkov (2020)

stránka uvzsr.sk http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=3948:pre-iadateov-o-vydanie-rozhodnutia-a-zavaezneho-stanoviska-ruvz&catid=241:vzory-prevadzkovych-poriadkov&Itemid=150