Vyhľadávanie

Chráňme sa očkovaním: ÚVZ SR spustil web na podporu významu očkovania detí   
Na Slovensku vznikol nový portál o dôležitosti a potrebe očkovania. Webová stránka s názvom "Chráňme sa očkovaním" na doméne www.ockovaniechrani.sk  vznikla z iniciatívy a odbornej garancie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) ako národnej autority v plnení imunizačného programu. Podrobné informácie sú k dispozícii v brožúrke "Význam očkovania"  súbor na stiahnutie .
Za portálom stoja hlavný hygienici Slovenskej republiky a významní slovenskí odborníci z oblasti epidemiológie, vakcinológie, infektológie, pediatrie a imunológie. Informácie pre rodičov, s cieľom vyvrátiť nepravdivé tvrdenie o očkovaní, pripraviť aj diabetológa a odborníčku, ktorá sa zaoberá výskumom etiológie autizmu.

Nový web o očkovaní núti mimoriadny význam a opodstatnenosť očkovania v čase, keď na Slovensku klesá zaočkovanosť pri viacerých druhoch povinného očkovania s rizikom návratu epidémií závažných infekčných ochorení.

„Častokrát sa stretávame s tímom, že rodičia sa dostávajú k protichodným informáciám o očkovaní, a to najmä na internete a sociálnych sieťach. Našim cieľom bolo spustiť nový web, ktorý prináša čitateľom overené odborné informácie a skúsenosti z praxe významných odborníkov. Z webového portálu sa prihovárajú významní slovenskí odborníci - lekári, vedci, epidemiológovia, ktorí na základe svojich dlhoročných odborných skúseností chcú osloviť tých rodičov, ktorí sú neistí a vážení pri svojom rozhodovaní, či dať alebo nedať zaočkovať svoje dieťa. Treba si uvedomiť, že znižovanie zaočkovanosti vedie k návratu, a teda výskytu takých epidémií chorôb, ktoré sme tu na Slovensku desiatky rokov nemali. Pričom existuje proti týmto ochoreniam účinné očkovanie, aby sme zbytočne nechoreli malé deti. Epidemiológovia a lekári majú potrebné odborné vzdelanie i prax a chcú pre zdravie detí to najlepšie. Dôverujte odborníkom v témach očkovania, “hovorí hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas na margo vzniku nového portálu o očkovaní. Potrebná zaočkovanosť detí momentálne nie je dosiahnutá v Trenčianskom a Bratislavskom kraji.

Na tému očkovanie sme tu pre vás. Rodičia nájdu na portáli potrebné informácie o povinnom a odporúčanom očkovaní na Slovensku, k dispozícii majú aj interaktívny očkovací kalendár. Rovnako tak oboznámení so zložením vakcín a prínosom očkovania, prečítať si môžu aj odpovede na najčastejšie otázky o očkovaní.

Z webu si možno stiahnuť aj brožúru o povinnom pravidelnom očkovaní detí pripravených odborníkov z ÚVZ SR. Rodičia na portáli nájdu aj zoznam Poradní očkovania pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva v SR, kam sa môžu s dôverou obrátiť a získať osobnú potrebu konzultácie v súvislosti s očkovaním.

Plán portálu sú názory uznávaných odborníkov na tému dôležitosti očkovania a jeho mylným spájaním so vznikom autizmu či diabetu. Hovoria o svojich skúsenostiach z dlhoročnej odbornej praxe s očkovaním ako aj o závažných závažných infekčných ochoreniach.

K téme sa vyjadrujú hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre deti a dorast Blena Prokopová, prezidentka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti Zuzana Krištúfková, primár Infektologického oddelenia Nemocnice Svet zdravia Michalovce Štefan Zamba, prednostka Fyziologického ústavu LFUK v Bratislave a zakladateľka Akademického centra výskumu a autizmu na Slovensku Daniela Ostatníková. Rovnako na portáli nájdete vyjadrenia vedúcej Odboru epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici Márie Avdičovej, primára diabetologického oddelenia Národného endokrinologického a diabetologického ústavu v Ľubochni Emila Martinku, alergiológa a imunológa z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine Miloša Jeseňáka, vedca, lekára a vedúceho Ústavu molekulárnej biológie LF UK v Bratislave Petra Celeca a v neposlednom rade aj názory hlavného hygienika Slovenskej republiky Jána Mikasa.

Rodičia môžu v prípade akýchkoľvek otázok napísať odborníkom prostredníctvom kontaktného formulára, ktorý nájdu na portáli o očkovaní v časti „Kontakt“.

Tvrdenia odborníkov k téme dôležitosti očkovania detí

MUDr. Elena Prokopová: Očkovaním dieťaťa zabránime, aby ochorelo na infekčné ochorenie, zabezpečíme mierny priebeh ochorenia alebo zabránime vzniku závažných komplikácií.

MUDr. Štefan Zamba: Vírus osýpok „miluje“ ľudí, ktorí sa nedokážu brániť - nemajú obranné protilátky, pretože sa nedali zaočkovať.

prof. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH: Overené informácie o očkovaní, podložené vedeckými štúdiami, dostanú rodičia  na stránkach oficiálnych inštitúcií, ktoré za ne berú plnú zodpovednosť.

doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.: Najnovšie štúdie ukazujú, že niektoré typy vakcín by mohli znižovať riziko diabetu 1. typu, čo by mohlo mať zásadný prínos v prevencii tohto ochorenia.

prof. MUDr. Mgr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA., Dott.Ric., MHA: Očkovanie pomáha budovať imunitnú pamäť dieťaťa pred mnohými smrteľnými a závažnými infekciami.

doc. MUDr. Mária Avdičová, PhD .: Vakcíny majú priemerne 100 - 1000 antigénov, novorodenec je často reagujúci na miliardu až bilión rôznych antigénnych podnetov. Súčasné podanie jedenástky liečené zažitím imunitného systému na 0,1%.

doc. MUDr. Ing. RNDr. Peter Celec, DrSc., MPH : Vakcíny ľudstvu pomohli takmer, alebo úplne odstránili mimoriadne nebezpečné infekčné choroby. 

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD .: Žiadna vedecká štúdia nepreukázala, že očkovanie spôsobuje autizmus.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD .: Každý pokles zaočkovanosti zvyšuje riziko, že vzniká epidémia a ohrozené budú najmä deti.