Vyhľadávanie

! Varovanie o nebezp. výrobku MUSCLETECH HYDROXYCUT HARDCORE NEXT GEN
Dňa 9. 5. 2020 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) č. 2020.1924 zaslané varovné oznámenie o podozrení na úmrtie po konzumácii výživového doplnku.  → podrobnosti tu