Vyhľadávanie

MOBILNÉ  ODBEROVÉ  MIESTAaktualizácia  11.07.2023  
Rozhodnutia vydané RÚVZ Zvolen o schválení / o zrušení / o pozastavení povolenia prevádzkovať MOM: 
 
27/ MOM - Zvolen, Obchodná ul.        zrušené                   R 2021/ 3247        zverejnené dňa 14.09.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje - rozhodnutím č.2021/3247 pre: BHR medical s.r.o., Nitra, MOM - parkovisko na p.č. 3731/181, Obchodná, Zvolen.   
→ dočasne pozastavené do 31.08.2022 rozhodnutím č. HŽPaZ-3956/2700/2022-4130/2022 zverejnené dňa 24.05.2022
→ dočasne pozastavené do 31.10.2022 - rozhodnutím č.HŽPaZ-7160/4761/2022-7269/2022 zverejnené dňa 05.10.2022
→ zrušené povolenie - rozhodnutím č. HŽPaZ-7962/5230/2022-8050/2022 zverejnené dňa 24.11.2022
 
26/ MOM - Krupina, Nemocnica        pozastavené            R 2021/3106         zverejnené dňa 12.08.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje - rozhodnutím č.2021/3106-Kk pre: Nemocnica Agel Zvolen a.s., MOM - Nemocnica Krupina, 29. augusta 628/23.
 dočasné pozastavené do 30.09.2022rozhodnutím č.HŽPaZ-4627/3055/2022-4675/2022 zverejnené dňa 15.06.2022
dočasne pozastavené do 31.12.2022rozhodnutím č.HŽPaZ-6965/4656/2022-7026/2022 zverejnené dňa 28.09.2022
dočasne pozastavené do 30.06.2023 - rozhodnutím č.RÚVZZV/OHŽPaZ/69/123/2023 zverejnené dňa 11.01.2023  
 
25/ MOM - Detva, Partizánska 468/71   zrušené                 R 2021/415        zverejnené dňa 11.02.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje - rozhodnutím č.2021/415 pre: Mesto Detva, MOM - Partizánska 468/71, 96212 Detva. 
→ zrušené povolenierozhodnutím č.2021/2834  zverejnené dňa 09.07.2021
  
24/ MOM - Zvolen, Rákoš 8141/18    zrušené                      R 2021/78         zverejnené dňa 29.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje - rozhodnutím č.2021/78 Kk pre: Health Solutions, s.r.o., Nové Zámky, MOM - kontajner na Hypernova, Zvolen.
zrušené povolenie - rozhodnutím č.2021/2745 zverejnené dňa 09.07.2021
 
23/ MOM - Zvolen, Pod Dráhami                                          R 2021/68           zverejnené dňa 29.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje - rozhodnutím č.2021/68 pre: SlovakTransLine,s.r.o.,Michalovce, MOM - bus parkovisko:Pod Dráhami 2593/33,Zvolen. 
 
22/ MOM - Zvolen, Smreková 1464/3  zrušené                    R 2021/77          zverejnené dňa 29.01.2021 
RÚVZ Zvolen povoľuje - rozhodnutím č.2021/77 pre: Benedictus MRM s.r.o., Bratislava, MOM v budove: Zvolen, Smreková 1464/3. 
→ zrušené povolenie rozhodnutím č.HŽPaZ-7104/4727/2022-7221/2022 zverejnené dňa 05.10.2022
 
21/ MOM - Zvolen, Ľ. Štúra 3              zrušené                     R 2021/71         zverejnené dňa 28.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje - rozhodnutím č.2021/71 pre: NEMOCENSKÁ BB, s.r.o., B.Bystrica - MOM v budove: Zvolen, Ľ. Štúra 3.  
→ zrušené povolenierozhodnutím č.2021/3036 zverejnené dňa 05.08.2021
 
20/ MOM - Detva, Partizánska 52/78   zrušené                    R 2021/70         zverejnené dňa 28.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje - rozhodnutím č.2021/70 pre: MUDr. Zoltán Básti, Lučenec, MOM v budove: Partizánska 52/78, Detva. 
zrušené povolenie rozhodnutím č.2021/2801 zverejnené dňa 09.07.2021
 
19/ MOM - Krupina, Sládkovičova 40/9  zrušené                R 2021/69         zverejnené dňa 28.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje - rozhodnutím č.2021/69 pre: Štúrova s.r.o., Zvolen, MOM v budove: Sládkovičova 40/9, Krupina.
→ zrušené povolenie rozhodnutím č.HŽPaZ-7307/4785/2022-7344/2022 zverejnené dňa 13.10.2022 
 
18/ MOM - Hriňová, Lúčna 1631/3           zrušené                R 2021/65         zverejnené dňa 28.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje - rozhodnutím č. 2021/65 pre: DEJ, s.r.o.,Zvolen, MOM v budove: Lúčna 1631/3, Hriňová. 
→ zrušené povolenie - rozhodnutím č.2021/3053 zverejnené dňa 05.08.2021
 
17/ MOM - Zvolen, Hviezdoslavova 273/28   zrušené         R 2021/63         zverejnené dňa 28.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje - rozhodnutím č.2021/63 pre: Laser therapy,k.s., Bratislava, MOM - Hviezdoslavova 273/28, Zvolen.  
→ zrušené povolenie - rozhodnutím č.2021/3344 zverejnené dňa 16.09.2021
 
16/ MOM - Zvolen, T.G. Masaryka 8495/1pozastavené   R 2021/61        zverejnené dňa 28.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje - rozhodnutím č.2021/61 pre: TADMUR s.r.o.,B.Bystrica, MOM v budove:T.G. Masaryka 8495/15, Zvolen.  
dočasne pozastavené rozhodnutím č.HŽPaZ-7027/4684/2022-7063/2022  zverejnené dňa 03.10.2022
 
15/ MOM - Zvolen, pred Hypernovou       zrušené               R 2021/59        zverejnené dňa 28.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje - rozhodnutím č.2021/59 pre: PROVITAE,s.r.o.,Martin, MOM - kontajner pred OD Hypernova, Zvolen. 
zrušené povolenie rozhodnutím č.2021/7737 zverejnené dňa 08.12.2021
 
14/ MOM - Detva, Obrancov mieru 1328/27   zrušené        R 2021/64        zverejnené dňa 26.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje - rozhodnutím č.2021/64 pre: DEJ, s.r.o.,Zvolen, MOM v budove: Detva, Obrancov mieru 1328/27. 
→ zrušené povolenie - rozhodnutím č.2021/3037 zverejnené dňa 05.08.2021
 
13/ MOM  -  Detva, POLIKLINIKA - LDCH    zrušené           R 2021/52        zverejnené dňa 26.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje - rozhodnutím č.2021/52 pre: POLIKLINIKA - LDCH, s.r.o., MOM - ul. Kpt. Nálepku 643/10,Detva.
zrušené od 01.04.2023 
rozhodnutím č.RÚVZZV/OHŽPaZ/1294/20472023 zverejnené dňa  30.03.2023 
 
12/ MOM - Zvolen, Neresnická 1796/13                                R 2021/62         zverejnené dňa 26.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje - rozhodnutím č.2021/62 pre: Bonum Salutem s.r.o., Ružomberok, MOM - Neresnická 1796/13, Zvolen.    
 
11/ MOM - Zvolen, Lekáreň Zlatý Potok, A. Hlinku 64        R 2021/47         zverejnené dňa 25.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje - rozhodnutím č.2021/47 pre: Lekáreň ZLP, s.r.o., Zvolen, MOM v budove A. Hlinku 64, Zvolen.       
 
10/ MOM - Zvolen, Sokolská ul.                  zrušené            R 2021/55         zverejnené dňa 25.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje - rozhodnutím č.2021/55 pre: Štúrova s.r.o., Zvolen, MOM v budove Sokolská ul. 1704/69, Zvolen. 
→ dočasne pozastavené rozhodnutím č.2021/2817 zverejnené dňa 13.07.2021  
→ zrušené povolenie rozhodnutím č.HŽPaZ-7306/4784/2022-7343/2022 zverejnené dňa 13.10.2022
 
09/ MOM - Sliač, Letecká 232/1 - Mestský úrad                   R 2021/43          zverejnené dňa 22.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje - rozhodnutím č.2021/43 pre: Mesto Sliač, MOM  v budove Mestského úradu na Leteckej ul. č. 232/1, Sliač. 
 
08/ MOM - Zvolen, J. Jiskru 8   (Žel. polikl.)    zrušené      R 2021/36           zverejnené dňa 21.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje - rozhodnutím č.2021/36 pre: NOVAPHARM, s.r.o., Bratislava, MOM - Železničná polikl. Zvolen, J. Jiskru 8. 
dočasne pozastavené do 30.04.2023 - rozhodnutím č.RÚVZZV/OHŽPaZ/1639/2498/2023 zverejnené dňa 17.04.2023
→ zrušené povolenie rozhodnutím č.ÚVZZV/OHŽPaZ/3044/4915/2023 zverejnené dňa 11.07.2023   
 
07/ MOM - Zvolen, Nám. SNP  35/48  (OÚ)      zrušené        R 2021/35           zverejnené dňa 20.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje - rozhodnutím č.2021/35 pre: DEJ, s.r.o., Zvolen, MOM na adrese: Zvolen, Nám. SNP 35/48 (Okresný úrad). 
dočasne pozastavené rozhodnutím č.HŽPaZ-4148/2757/2022-4259/2022  zverejnené dňa 28.05.2022
→ zrušené povolenie rozhodnutím č.HŽPaZ-7409/4946/2022-7576/2022 zverejnené dňa 18.10.2022 
oprava rozhodnutia v čísle MOM - rozhodnutím č.HŽPaZ-7409/4946/2022-8698/2022 zverejnené dňa 28.11.2022 
 
06/ MOM - Krivec 1355, Hriňová                      zrušené        R 2021/39           zverejnené dňa 20.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje - rozhodnutím č.2021/39  pre: ZH Derm s.r.o., B.Bystrica, MOM v budove na adrese Krivec 1355, Hriňová.
→ zrušené povolenie rozhodnutím č.2021/2847 zverejnené dňa 09.07.2021
 
05/ MOM - Látky, hotel Zerrenpach                 zrušené        R 2020/6263       zverejnené dňa 30.12.2020
RÚVZ Zvolen povoľuje - rozhodnutím č.2020/6263 pre: Zerrenpach s.r.o.,B.Bystrica, MOM v hoteli Zerrenpach - Látky, Prašivá 4. 
zrušené povolenie rozhodnutím č.HŽPaZ-6995/4683/2022-7208/2022 zverejnené dňa 05.10.2022
 
04/ MOM - Detva, Záchr. a dopr. zdr. služba  zrušené         R 2020/3793       zverejnené dňa 18.12.2020
RÚVZ Zvolen povoľuje - rozhodnutím č.2020/3793 pre: RC&T Detva s.r.o., Detva, MOM v RC&T Detva, ul.Záhradná 857/3, Detva.
zrušené povolenie rozhodnutím č.RÚVZZV/OHŽPaZ-2516/4059/2023 zverejnené dňa 12.06.2023 
 
03/ MOM - Sliač, Mládežnícka 1155/12           zrušené          R 2020/5705       zverejnené dňa 10.12.2020
RÚVZ Zvolen povoľuje - rozhodnutím č.2020/5705 pre: Ústr.voj.nem.SNP Ružomberok, MOM polikl. MO SR Sliač, Mládežnícka 1155/12. 
→ zrušené povolenierozhodnutím č.2021/2989 zverejnené dňa 02.08.2021
 
02/ MOM - Krupina, Svätotrojičné námestie                           R 2020/4503       zverejnené dňa 2.12.2020
RÚVZ Zvolen povoľuje - rozhodnutím č.2020/4503 pre: MEDIFORM, s.r.o., Nová Baňa, MOM v unimobunke Svätotrojičné nám.,Krupina.    
 
01/ MOM - Nemocnica AGEL Zvolen a.s.   pozastavené       R 2020/1643       zverejnené dňa 7.10.2020
RÚVZ Zv povoľuje - rozhodnutím č.2020/1643 pre: Nemocnica AGEL Zvolen a.s., MOM - Nemocnica AGEL, Kuzmányho náb.53/28, Zvolen.
dočasne pozastavené do 31.12.2023 - rozhodnutím č.RÚVZZV/OHŽPaZ/616/876/2023 zverejnené dňa 09.02.2023