Vyhľadávanie

MOBILNÉ  ODBEROVÉ  MIESTA(aktualizácia   28.11.2022)
Rozhodnutia vydané RÚVZ Zvolen o schválení / o zrušení / o pozastavení povolenia prevádzkovať MOM: 
 
27/ MOM - Zvolen, Obchodná ul.   zrušené                        R 2021/ 3247        zverejnené dňa 14.09.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje Rozhodnutie č.2021/3247 prevádzkovateľovi: BHR medical s.r.o., Nitra, MOM na diagnostiku COVID-19 ATG a RT-PCR testami s miestom prevádzkovania kontajner na parkovisku na p.č. 3731/181, Obchodná, 960 01 Zvolen.   
→ dočasne pozastavené povolenie do 31.08.2022 - rozhodnutím č. HŽPaZ-3956/2700/2022-4130/2022 zverejnené dňa 24.05.2022
→ dočasne pozastavené povolenie do 31.10.2022 - rozhodnutím č. HŽPaZ-7160/4761/2022-7269/2022 zverejnené dňa 05.10.2022
→ zrušené povolenie - rozhodnutím č. HŽPaZ-7962/5230/2022-8050/2022 zverejnené dňa 24.11.2022
 
26/ MOM - Krupina, Nemocnica   pozastavené                   R 2021/3106         zverejnené dňa 12.08.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje Rozhodnutie č.2021/3106-Kk prevádzkovateľovi: Nemocnica Agel Zvolen a.s.,Zvolen, MOM na diagnostiku COVID-19 antig. testami s miestom prevádzkovania Nemocnica Krupina, 29. augusta 628/23, 96301 Krupina.
 dočasné pozastavené povolenie do 30.09.2022 - rozhodnutím č. HŽPaZ-4627/3055/2022-4675/2022 zverejnené dňa 15.06.2022
dočasne pozastavené povolenie do 31.12.2022 - rozhodnutím č. HŽPaZ-6965/4656/2022-7026/2022 zverejnené dňa 28.09.2022  
 
25/ MOM - Detva, Partizánska 468/71   zrušené                  R 2021/415          zverejnené dňa 11.02.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje Rozhodnutie č.2021/415 prevádzkovateľovi: Mesto Detva, MOM na diagnostiku COVID-19 antig. testami s miestom prevádzkovania Partizánska 468/71, 96212 Detva. 
→ zrušené povolenierozhodnutím č.2021/2834  zverejnené dňa 09.07.2021
  
24/ MOM - Zvolen, Rákoš 8141/18    zrušené                      R 2021/78         zverejnené dňa 29.01.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje  Rozhodnutie č.2021/78 Kk prevádzkovateľovi: Health Solutions, s.r.o., Nové Zámky, MOM na diagnostiku COVID-19 antig. testami v exteriéri - kontajner na parkovisku pred obchodným domom Hypernova, Zvolen.
zrušené povolenie  - rozhodnutím č.2021/2745 zverejnené dňa 09.07.2021
 
23/ MOM - Zvolen, Pod Dráhami                                          R 2021/68           zverejnené dňa 29.01.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje Rozhodnutie č.2021/68 prevádzkovateľovi: SlovakTransLine, s.r.o., Michalovce, MOM na diagnostiku COVID-19 antig. testami v pristavenom autobuse na parkovisku: Zvolen, Pod Dráhami 2593/33. 
 
22/ MOM - Zvolen, Smreková 1464/3  zrušené                    R 2021/77          zverejnené dňa 29.01.2021 
RÚVZ Zvolen  povoľuje Rozhodnutie č.2021/77 prevádzkovateľovi: Benedictus MRM s.r.o., Bratislava, MOM na diagnostiku COVID-19 antig. testami v budove: Zvolen, Smreková 1464/3. 
→ zrušené povolenie - rozhodnutím č. HŽPaZ-7104/4727/2022-7221/2022 zverejnené dňa 05.10.2022
 
21/ MOM - Zvolen, Ľ. Štúra 3    zrušené                               R 2021/71         zverejnené dňa 28.01.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje Rozhodnutie č.2021/71 prevádzkovateľovi: NEMOCENSKÁ BB, s.r.o., B.Bystrica - MOM na diagnostiku COVID-19 antig. testami v budove: Zvolen, Ľ. Štúra 3.  
→ zrušené povolenierozhodnutím č.2021/3036 zverejnené dňa 05.08.2021
 
20/ MOM - Detva, Partizánska 52/78   zrušené                    R 2021/70         zverejnené dňa 28.01.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje Rozhodnutie č.2021/70 prevádzkovateľovi: MUDr. Zoltán Básti, Lučenec, MOM na diagnostiku COVID-19 antig. testami v budove: Partizánska 52/78, Detva. 
zrušené povolenie rozhodnutím č.2021/2801 zverejnené dňa 09.07.2021
 
19/ MOM - Krupina, Sládkovičova 40/9  zrušené                R 2021/69         zverejnené dňa 28.01.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje Rozhodnutie č.2021/69 prevádzkovateľovi: Štúrova s.r.o., Zvolen, MOM na diagnostiku COVID-19 antig. testami v budove: Sládkovičova 40/9, Krupina.
→ zrušené povolenie - rozhodnutím č. HŽPaZ-7307/4785/2022-7344/2022 zverejnené dňa 13.10.2022 
 
18/ MOM - Hriňová, Lúčna 1631/3    zrušené                      R 2021/65         zverejnené dňa 28.01.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje Rozhodnutie č. 2021/65 prevádzkovateľovi: DEJ, s.r.o., Zvolen,  MOM na diagnostiku COVID-19 antig. testami v budove: Lúčna 1631/3, Hriňová. 
→ zrušené povolenie - rozhodnutím č.2021/3053 zverejnené dňa 05.08.2021
 
17/ MOM - Zvolen, Hviezdoslavova 273/28   zrušené         R 2021/63         zverejnené dňa 28.01.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje Rozhodnutie č.2021/63 prevádzkovateľovi: Laser therapy, k.s., Bratislava, MOM na diagnostiku COVID-19 antig. testami v budove: Hviezdoslavova 273/28, Zvolen.  
→ zrušené povolenie - rozhodnutím č.2021/3344 zverejnené dňa 16.09.2021
 
16/ MOM - Zvolen, T.G. Masaryka 8495/1pozastavené   R 2021/61        zverejnené dňa 28.01.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje Rozhodnutie č.2021/61 prevádzkovateľovi: TADMUR s.r.o., B.Bystrica, MOM na diag nostiku COVID-19 antig. testami v budove: T.G. Masaryka 8495/15, Zvolen.  
dočasne pozastavené povolenie - rozhodnutím č.HŽPaZ-7027/4684/2022-7063/2022  zverejnené dňa 03.10.2022
 
15/ MOM - Zvolen, pred Hypernovou   zrušené                  R 2021/59        zverejnené dňa 28.01.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje Rozhodnutie č.2021/59 prevádzkovateľovi: PROVITAE, s.r.o., Martin, MOM na diagnostiku COVID-19 antig. testami v exteriéri (kontajner a parkovisko) pred OD Hypernova, Zvolen. 
zrušené povolenie rozhodnutím č.2021/7737 zverejnené dňa 08.12.2021
 
14/ MOM - Detva, Obrancov mieru 1328/27   zrušené        R 2021/64        zverejnené dňa 26.01.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje Rozhodnutie č.2021/64 prevádzkovateľovi: DEJ, s.r.o., Zvolen, MOM na diagnostiku COVID-19 antig. testami v budove: Detva, Obrancov mieru 1328/27. 
→ zrušené povolenie - rozhodnutím č.2021/3037 zverejnené dňa 05.08.2021
 
13/ MOM  -  Detva, POLIKLINIKA - LDCH                            R 2021/52        zverejnené dňa 26.01.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje Rozhodnutie č.2021/52 prevádzkovateľovi: POLIKLINIKA - LDCH, s.r.o., MOM na diagnostiku COVID-19 antig. testami v účelovej unimobunke vedľa Polikliniky, ul. Kpt. Nálepku 643/10,Detva. 
 
12/ MOM - Zvolen, Neresnická 1796/13                                R 2021/62         zverejnené dňa 26.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje Rozhodnutie č.2021/62 prevádzkovateľovi: Bonum Salutem s.r.o., Ružomberok, MOM na diagnostiku COVID-19 antig. testami v budove Neresnická 1796/13, 960 01 Zvolen.    
 
11/ MOM - Zvolen, Lekáreň Zlatý Potok, A. Hlinku 64        R 2021/47         zverejnené dňa 25.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje Rozhodnutie č.2021/47 prevádzkovateľovi: Lekáreň ZLP, s.r.o., Zvolen, MOM na diagnostiku COVID-19 antig. testami v budove A. Hlinku 64, Zvolen.       
 
10/ MOM - Zvolen, Sokolská ul.      zrušené                        R 2021/55         zverejnené dňa 25.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje Rozhodnutie č.2021/55 prevádzkovateľovi: Štúrova s.r.o., Zvolen, MOM na diagnostiku COVID-19 antig. testami v budove Sokolská ul. 1704/69, Zvolen. 
→ dočasne pozastavené povolenie Rozhodnutie č.2021/2817 zverejnené dňa 13.07.2021  
→ zrušené povolenie - rozhodnutím č. HŽPaZ-7306/4784/2022-7343/2022 zverejnené dňa 13.10.2022
 
09/ MOM - Sliač, Letecká 232/1 - Mestský úrad                   R 2021/43          zverejnené dňa 22.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje Rozhodnutie č.2021/43 prevádzkovateľovi: Mesto Sliač, MOM na diagnostikovanie COVID-19 antig. testami v budove Mestského úradu na Leteckej ul. č. 232/1, Sliač. 
 
08/ MOM - Zvolen, J. Jiskru 8   (Železničná poliklinika)     R 2021/36           zverejnené dňa 21.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje Rozhodnutie č.2021/36 prevádzkovateľovi: NOVAPHARM, s.r.o., Bratislava, MOM na diagnostiku COVID-19 antig. testami v budove Železničnej polikliniky vo Zvolene, J. Jiskru 8.  
 
07/ MOM - Zvolen, Nám. SNP  35/48  (OÚ)   zrušené           R 2021/35           zverejnené dňa 20.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje Rozhodnutie č.2021/35 prevádzkovateľovi: DEJ, s.r.o., Zvolen, MOM na diagnostiku COVID-19 antig. testami na adrese: Zvolen, Námestie SNP 35/48 (Okresný úrad). 
dočasne pozastavené povolenie - rozhodnutím č.HŽPaZ-4148/2757/2022-4259/2022  zverejnené dňa 28.05.2022
→ zrušené povolenie -  rozhodnutím č.HŽPaZ-7409/4946/2022-7576/2022 zverejnené dňa 18.10.2022 
oprava rozhodnutia v čísle MOM - rozhodnutím č.HŽPaZ-7409/4946/2022-8698/2022 zverejnené dňa 28.11.2022 
 
06/ MOM - Krivec 1355, Hriňová   zrušené                           R 2021/39           zverejnené dňa 20.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje Rozhodnutie č.2021/39  prevádzkovateľovi: ZH Derm s.r.o., B.Bystrica, MOM na diagnostiku COVID-19 antig. testami v budove na adrese Krivec 1355, Hriňová.
→ zrušené povolenie rozhodnutím č.2021/2847 zverejnené dňa 09.07.2021
 
05/ MOM - Látky, hotel Zerrenpach  zrušené                       R 2020/6263       zverejnené dňa 30.12.2020
RÚVZ Zvolen povoľuje Rozhodnutie č.2020/6263 prevádzkovateľovi: Zerrenpach s.r.o.,B.Bystrica, MOM na diagnostikovanie COVID-19 antig. testami  v hoteli Zerrenpach - Látky, Prašivá 4, 985 45 Látky. 
zrušené povolenie - rozhodnutím č. HŽPaZ-6995/4683/2022-7208/2022 zverejnené dňa 05.10.2022
 
04/ MOM - Detva, Záchranná a dopravná zdr. služba          R 2020/3793       zverejnené dňa 18.12.2020
RÚVZ Zvolen povoľuje Rozhodnutie č.2020/3793 prevádzkovateľovi: RC&T Detva s.r.o., Detva, MOM na diagnostiku COVID-19 antig. testami v budove RC&T Detva s.r.o., ul. Záhradná 857/3, Detva. 
 
03/ MOM - Sliač, Mládežnícka 1155/12     zrušené               R 2020/5705       zverejnené dňa 10.12.2020
RÚVZ Zvolen povoľuje Rozhodnutie č.2020/5705  prevádzkovateľovi: Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok, MOM na diagnostikovanie COVID-19antig. testami v areáli polikliniky MO SR Sliač, Mládežnícka ul.1155/12, Sliač. 
→ zrušené povolenie na prevádzku - rozhodnutím č.2021/2989 zverejnené dňa 02.08.2021
 
02/ MOM - Krupina, Svätotrojičné námestie                         R 2020/4503       zverejnené dňa 2.12.2020
RÚVZ Zvolen  povoľuje Rozhodnutie č.2020/4503 prevádzkovateľovi: MEDIFORM, s.r.o., Nová Baňa, MOM na diagnostiku COVID-19 antig. testami v účelovej unimobunke Svätotrojičné nám., Krupina.    
 
01/ MOM - Zvolen, Nemocnica AGEL Zvolen a.s.                 R 2020/1643       zverejnené dňa 7.10.2020
RÚVZ Zvolen povoľuje Rozhodnutie č.2020/1643 prevádzkovateľovi: Nemocnica AGEL Zvolen a.s., MOM na diagnostiku COVID-19 prevádzkované v: Nemocnica AGEL Zvolen a.s., Kuzmányho náb. 53/28, 960 01 Zvolen.