Vyhľadávanie

MOBILNÉ  ODBEROVÉ  MIESTA(aktualizácia  15.06.2022)
Rozhodnutia vydané RÚVZ Zvolen o schválení, o zrušení, o pozastavení povolenia prevádzkovať MOM: 
 
27/ MOM  - Zvolen, Obchodná ul.   pozastavené                 R 2021/ 3247        zverejnené dňa 14.09.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje mobilné odberové miesto na diagnostiku COVID-19 antigénovými testami, RT-PCR testami s miestom prevádzkovania kontajner na parkovisku na p.č. 3731/181, Obchodná, 960 01 Zvolen. Rozhodnutie_2021/3247, Zvolen, Obchodná ul.pdf   → dočasné pozastavenie povolenia - rozhodnutím č.HŽPaZ-3956/2700/2022-4130/2022  zverejnené dňa 24.05.2022
 
26/ MOM  - Krupina, Nemocnica                                            R 2021/3106         zverejnené dňa 12.08.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje mobilné odberové miesto na diagnostiku COVID-19 antigénovými testami s miestom prevádzkovania Nemocnica Krupina, 29. augusta 628/23, 96301 Krupina. Rozhodnutie_2021/3106-Kk, Krupina, Nemocnica.pdf → dočasné pozastavenie povolenia - rozhodnutím HŽPaZ-4627/3055/2022-4675/2022 zverejnené dňa 15.06.2022
 
25/ MOM  -  Detva, Partizánska 468/71   zrušené                  R 2021/415          zverejnené dňa 11.02.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje mobilné odberové miesto na diagnostiku COVID-19 antigénovými testami s miestom prevádzkovania Partizánska 468/71, 96212 Detva.Rozhodnutie 2021/415 Kk_Detva, Partizánska 468.pdf → zrušené povolenie - rozhodnutím č.2021/2834  zverejnené dňa 09.07.2021
  
24/ MOM  -  Zvolen, Rákoš 8141/18    zrušené                      R 2021/78         zverejnené dňa 29.01.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje mobilné odberové miesto na diagnostiku COVID-19 antigénovými testami v exteriéri - kontajner na parkovisku pred obchodným domom Hypernova, Zvolen. Rozhodnutie 2021/78 Kk_Zvolen,Rákoš.pdf → zrušené povolenie  - rozhodnutím č.2021/2745 zverejnené dňa 09.07.2021
 
23/ MOM  - Zvolen, Pod Dráhami                                            R 2021/68           zverejnené dňa 29.01.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje mobilné odberové miesto na diagnostiku COVID-19 antigénovými testami v pristavenom autobuse na parkovisku: Zvolen, Pod Dráhami 2593/33. Rozhodnutie_2021/68-Kk, Zvolen, Pod Dráhami.pdf
 
22/ MOM  - Zvolen, Smreková 1464/3                                    R 2021/77          zverejnené dňa 29.01.2021 
RÚVZ Zvolen  povoľuje mobilné odberové miesto na diagnostiku COVID-19 antigénovými testami v budove: Zvolen, Smreková 1464/3. Rozhodnutie_2021/77-Kk, Zvolen, Smreková.pdf
 
21/ MOM  - Zvolen, Ľ. Štúra 3    zrušené                               R 2021/71         zverejnené dňa 28.01.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje mobilné odberové miesto na diagnostiku COVID-19 antigénovými testami v budove: Zvolen, Ľ. Štúra 3. Rozhodnutie_2021/71-Kk, Zvolen, Ľ. Štúra  → zrušené povolenie rozhodnutím č.2021/3036 zverejnené dňa 05.08.2021
 
20/ MOM  - Detva, Partizánska 52/78   zrušené                    R 2021/70         zverejnené dňa 28.01.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje mobilné odberové miesto na diagnostiku COVID-19 antigénovými testami v budove: Partizánska 52/78, Detva. Rozhodnutie_2021/70 Kk Detva, Partizánska.pdf → zrušené povolenie - rozhodnutím č.2021/2801 zverejnené dňa 09.07.2021
 
19/ MOM  -  Krupina, Sládkovičova 40/9                               R 2021/69         zverejnené dňa 28.01.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje mobilné odberové miesto na diagnostiku COVID-19 antigénovými testami v budove: Sládkovičova 40/9, Krupina. Rozhodnutie_2021/69 Kk Krupina, Sládkovičova 40/9.pdf
 
18/ MOM  -  Hriňová, Lúčna 1631/3    zrušené                      R 2021/65         zverejnené dňa 28.01.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje mobilné odberové miesto na diagnostiku COVID-19 antigénovými testami v budove: Lúčna 1631/3, Hriňová. Rozhodnutie č. 2021/65_Kk_Hriňová, Lúčna 1631/3.pdf → zrušené povolenie - rozhodnutím č.2021/3053 zverejnené dňa 05.08.2021
 
17/ MOM  -  Zvolen, Hviezdoslavova 273/28   zrušené         R 2021/63         zverejnené dňa 28.01.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje mobilné odberové miesto na diagnostiku COVID-19 antigénovými testami v budove: Hviezdoslavova 273/28, Zvolen. Rozhodnutie č.2021/63_Kk_Zvolen,Hviezdoslavova 273/28.pdf → zrušené povolenie - rozhodnutím č.2021/3344 zverejnené dňa 16.09.2021
 
16/ MOM  -  Zvolen, T.G. Masaryka 8495/15                          R 2021/61        zverejnené dňa 28.01.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje mobilné odberové miesto na diag nostiku COVID-19 antigénovými testami v budove: T.G. Masaryka 8495/15, Zvolen. Rozhodnutie č.2021/61_Kk_Zvolen, T.G. Masaryka 8495/15.pdf
 
15/ MOM  -  Zvolen, pred Hypernovou   zrušené                  R 2021/59        zverejnené dňa 28.01.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje mobilné odberové miesto na diagnostiku COVID-19 antigénovými testami v exteriéri (kontajner a parkovisko) pred obchodným domom Hypernova, Zvolen. Rozhodnutie_2021/59_Kk_Zvolen-Hypernova.pdf → zrušené povolenie - rozhodnutím č.2021/7737 zverejnené dňa 08.12.2021, 
 
14/ MOM  -  Detva, Obrancov mieru 1328/27   zrušené        R 2021/64        zverejnené dňa 26.01.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje mobilné odberové miesto na diagnostiku COVID-19 antigénovými testami v budove: Detva, Obrancov mieru 1328/27. Rozhodnutie č.2021/64 Kk MOM Detva, Obrancov mieru.pdf → zrušené povolenie rozhodnutím č.2021/3037 zverejnené dňa 05.08.2021
 
13/ MOM  -  Detva, POLIKLINIKA - LDCH                               R 2021/52        zverejnené dňa 26.01.2021
RÚVZ Zvolen  povoľuje mobilné odberové miesto na diagnostiku COVID-19 antigénovými testami v účelovej unimobunke vedľa Polikliniky, ul. Kpt. Nálepku 643/10,Detva. Rozhodnutie č.2021/52 Kk MOM LDCH, Detva.pdf 
 
12/ MOM  -  Zvolen, Neresnická 1796/13                                R 2021/62         zverejnené dňa 26.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje mobilné odberové miesto na diagnostiku COVID-19 antigénovými testami v budove Neresnická 1796/13, 960 01 Zvolen. Rozhodnutie č.2021/62 Kk Neresnická 1796/13,Zvolen.pdf   
 
11/ MOM  -  Zvolen, Lekáreň Zlatý Potok, A. Hlinku 64        R 2021/47         zverejnené dňa 25.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje mobilné odberové miesto na diagnostiku COVID-19 antigénovými testami v budove A. Hlinku 64, Zvolen. Rozhodnutie č.2021/47 Kk Lekáreň ZLP,A.Hlinku 64,Zvolen.pdf        
 
10/ MOM  -  Zvolen, Sokolská ul.      pozastavené                R 2021/55         zverejnené dňa 25.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje mobilné odberové miesto na diagnostiku COVID-19 antigénovými testami v budove Sokolská ul. 1704/69, Zvolen. Rozhodnutie č.2021/55 Kk Zvolen, Sokolská ul.1704/69.pdf → dočasne pozastavené povolenie na prevádzkovanierozhodnutím č.2021/2817 zverejnené dňa 13.07.2021  
 
9/  MOM  -  Sliač, Letecká 232/1 - Mestský úrad                   R 2021/43          zverejnené dňa 22.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje mobilné odberové miesto na diagnostikovanie COVID-19 antigénovými testami v budove Mestského úradu na Leteckej ul. č. 232/1, Sliač. Rozhodnutie č.2021/43 Kk MOM Sliač, Letecká ul. 232/1.pdf 
 
8/  MOM  -  Zvolen, J. Jiskru 8   (Železničná poliklinika)     R 2021/36           zverejnené dňa 21.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje mobilné odberové miesto na diagnostiku COVID-19 antigénovými testami v budove Železničnej polikliniky vo Zvolene, J. Jiskru 8. Rozhodnutie č.2021/36 Kk Zvolen, J.Jiskru.pdf 
 
7/  MOM  -  Zvolen, Nám. SNP  35/48  (OÚ)   pozastavené   R 2021/35           zverejnené dňa 20.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje mobilné odberové miesto na diagnostiku COVID-19 antigénovými testami na adrese: Zvolen, Námestie SNP 35/48 (Okresný úrad). Rozhodnutie č.2021/35 MOM Zvolen, Nám. SNP 35/48.pdf  → dočasné pozastavenie povolenia - rozhodnutím č.HŽPaZ-4148/2757/2022-4259/2022  zverejnené dňa 28.05.2022
 
6/  MOM  -  Krivec 1355, Hriňová   zrušené                           R 2021/39           zverejnené dňa 20.01.2021
RÚVZ Zvolen povoľuje mobilné odberové miesto na diagnostiku COVID-19 antigénovými testami v budove na adrese Krivec 1355, Hriňová.Rozhodnutie č.2021/39 Kk MOM Krivec 1355, Hriňová.pdf → zrušené povolenie - rozhodnutím č.2021/2847 zverejnené dňa 09.07.2021
 
5/  MOM  -  Látky, hotel Zerrenpach                                       R 2020/6263       zverejnené dňa 30.12.2020
RÚVZ Zvolen povoľuje mobilné odberové miesto na diagnostikovanie COVID-19 antigénovými testami  v hoteli Zerrenpach - Látky, Prašivá 4, 985 45 Látky. Rozhodnutie č.2020/6263 MOM Látky-Zerrenpach.pdf
 
4/  MOM  -  Detva, Záchranná a dopravná zdr. služba          R 2020/3793       zverejnené dňa 18.12.2020
RÚVZ Zvolen povoľuje mobilné odberové miesto na diagnostiku COVID-19 antigénovými testami v budove RC&T Detva s.r.o., ul. Záhradná 857/3, Detva. Rozhodnutie č.2020/3793-Kk MOM-Detva_Záhradná ul.pdf      
 
3/  MOM  -  Sliač, Mládežnícka 1155/12     zrušené               R 2020/5705       zverejnené dňa 10.12.2020
RÚVZ Zvolen povoľuje  prevádzkovať  mobilné odberové miesto na diagnostikovanie COVID-19 antigénovými testami v areáli polikliniky MO SR Sliač, Mládežnícka ul.1155/12, Sliač. Rozhodnutie č.2020/5705-Kk MOM-Sliač,PLK MO SR.pdf → zrušené povolenie na prevádzkovanierozhodnutím č.2021/2989 zverejnené dňa 02.08.2021
 
2/  MOM  -  Krupina, Svätotrojičné námestie                         R 2020/4503       zverejnené dňa 2.12.2020
RÚVZ Zvolen  povoľuje mobilné odberové miesto na diagnostiku COVID-19 antigénovými testami v účelovej unimobunke Svätotrojičné nám., Krupina. Rozhodnutie č.2020/4503-Kk_MOM_Krupina,Svätotrojičné nám.pdf   
 
1/  MOM  -  Zvolen, Nemocnica AGEL Zvolen a.s.                 R 2020/1643       zverejnené dňa 7.10.2020
RÚVZ Zvolen povoľuje mobilné odberové miesto na diagnostiku COVID-19 prevádzkované v: Nemocnica AGEL Zvolen a.s., Kuzmányho náb. 53/28, 960 01 Zvolen. Rozhodnutie č.2020/1643-Kk_Nemocnica AGEL Zvolen.pdf