Vyhľadávanie

Vzory prevádzkových poriadkov  aktualizácia 30.10.2019

Prosíme všetkých klientov a žiadateľov, aby používali vzory prevádzkových poriadkov, ktoré vypracoval Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a zverejnil ich na svojich stránkach.
Tieto vzory sa priebežne aktualizujú. Sú k dispozícii na stiahnutie v nasledujúcich súboroch.
 
Vyplnený formulár aj s prílohami prineste do podateľne Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene v 3 kópiách
V prípade nejasností sa podľa typu zariadenia obráťte:

na oddelenie hygieny vyživy, tel.: 045/ 555 23 57, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  
na oddelenie hygieny detí a mládeže, tel.: 045/ 555 23 55, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
na oddelenie hygieny životného prostredia, tel.: 045/ 555 23 54, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
na oddelenie preventívneho pracovného lekárstva a toxikológie, tel.: 045/ 555 23 56, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
vzor v súbore na stiahnutie:  vzor 01 - telovýchovno-športové zariadenia
vzor v súbore na stiahnutie:  vzor 02 - ubytovacieho zariadenia
vzor v súbore na stiahnutie:  vzor 11 - pre chemické laboratóriá pri školách v súvislosti s prácou s nebezpečnými chemickými faktormi - výstražné symboly
vzor v súbore na stiahnutie:  vzor 13 - zariadenia spoločného stravovania
vzor v súbore na stiahnutie:  vzor 14 - pre prácu s expozíciou azbestu
vzor v súbore na stiahnutie:  vzor 18 - pre prácu s expozíciou hluku
vzor v súbore na stiahnutie:  vzor 22 - pre prácu s expozíciou vibráciám