Vyhľadávanie

ÚVZ SR: Aktuálna situácia vo výskyte osýpok v SR a susedných štátoch

Na Slovensku aktuálne nezaznamenávame výskyt nových prípadov ochorení na osýpky. Posledný výskyt osýpok v SR hlásil tento rok Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach 26.08.2019 v okrese Sobrance. Epidémie uvedeného infekčného ochorenia trápia susedné štáty, najmä Českú republiku, Poľsko, Rakúsko a Ukrajinu.

Podpísanie realizačnej zmluvy na národný projekt „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“

Bratislava, 9. januára 2020: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) a spoločnosť Asseco CE podpísali kontrakt na realizáciu informačných systémov v rámci projektu „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“ (ISÚVZ). Ide o národný projekt, na ktorý je z eurofondov vyčlenených 17 980 412,11 Eur. Projekt bude realizovaný z operačného programu Integrovaná infraštruktúra aj v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

ÚVZ SR: Čo by ste mali vedieť o chrípkovej sezóne 2020/2021
Chrípková sezóna sa na severnej pologuli oficiálne začala prvého októbra a trvá do konca apríla nasledujúceho roka (od 40. kalendárneho týždňa aktuálneho roka do 18. kalendárneho týždňa nasledujúceho roka).

ÚVZ SR: Na vianočných trhoch sme vykonali 731 kontrol, čo je o tretinu viac ako vlani

Informácie pre žiadateľov o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska    zmena k 31.12.2019

Očkovací kalendár 2020 pre pravidelné očkovanie detí a dospelých  (platnosť od 1. 1. 2020) 
bol vypracovaný v súlade s § 5 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verej. zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou MZ SR č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov: očkovací kalendár pre rok 2020 v pdf , elektronický očkovací kalendár www UVZ SR
ÚVZ SR: Informácia k výskytu ochorení na záškrt na Ukrajine 
Záškrt je akútne infekčné ochorenie, nákaza sa prenáša vdychovaním kontaminovaného vzduchu. Inkubačný čas je 2-5 dní. Prameňom pôvodcu nákazy je chorý človek. Infekčný proces sa prevažne lokalizuje v hrdle, na mandliach, niekedy v nose, občas na koži či spojivkách. Ide o zápalový proces na slizniciach sprevádzaný tvorbou „pablán“, zdurením lymfatických uzlín, vysokou teplotou. Ochorenie má ťažký priebeh, poškodzujú sa nervy, čo spôsobuje ochrnutie hlasiviek a prehĺtacích svalov. Ochorenie máva často komplikovaný priebeh, a to najmä zápalom srdcového svalu, obrnou mäkkého podnebia, iných svalov a poškodením obličiek.

Soláriá - riziká a prínosy pri umelom opaľovaní !    zverejnené 18.2.2022
V priložených dokumentoch sa dozviete informácie o nasledujúcich témach:
* Ako fungujú soláriá * Účinky UV žiarenia * Dvojaké  riziká * Aký je rozdiel medzi opaľovaním na slnku a v soláriu
* Soláriá a rakovina kože  *  Čo sa deje počas opaľovania * Solárium neposilňuje imunitu ... a pod.