Vyhľadávanie

ÚVZ SR:   Ruky si umývajte dôkladne, ochránite si zdravie !                   správne umývanie rúk - leták

Vzory prevádzkových poriadkov  -  k dispozícii súbory na stiahnutie   vydané 30.10.2019

! Varovanie o nebezp. výrobku MUSCLETECH HYDROXYCUT HARDCORE NEXT GEN
Dňa 9. 5. 2020 bolo Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Rýchlym výstražným systémom pre potraviny a krmivá (RASFF) č. 2020.1924 zaslané varovné oznámenie o podozrení na úmrtie po konzumácii výživového doplnku.  → podrobnosti tu
Zavšivenie – pedikulóza: parazitárne ochorenie prenosné z človeka na človeka
ÚVZ SR: Na vši platí hygiena a disciplína 

Význam očkovania
Podrobné informácie sú v dispozícii v súbore na stiahnutie vo formáte brožúrky. 
    súbor na stiahnutie
            Choroby, ktorým môžeme vďaka očkovaniu predchádzať.