Vyhľadávanie

16. október – Svetový deň potravín (Svetový deň výživy)   V tento deň by sme si radi pripomenuli tak obyčajnú, no pre nás život nevyhnutnú POTRAVU.    Súbor na stiahnutie:   Svetový deň potravín - plagát

Svetová organizácia pre výživu a poľnohospodárstvoFAO každoročne oslavuje tento deň- Svetový deň potravy s cieľom pripomenúť si jej založenie a predovšetkým spojiť svet v aktivitách, ktoré podporujú celosvetové povedomie o význame potravy pre človeka, ako aj vo vytváraní a podporovaní opatrení, ktoré zabezpečia potravinovú bezpečnosť a výživnú stravu pre všetkých. Vývojom a výrazným pokrokom ľudstva sa strava človeka, jej kvantitatívne, ako aj kvalitatívne možnosti, dostali na veľmi vysokú úroveň.

Poradenské centrum zdravia

"Celospoločenský integrovaný program intervencie proti neinfekčným chorobám – CINDI" sa začal v spádovej oblasti RÚVZ
so sídlom vo Zvolene realizovať v roku 1993.

Cieľom poradenského centra ochrany a podpory zdravia je znižovanie výskytu zdravotných rizík prostredníctvom
všeobecného a špecializovaného poradenstva. Poradenstvo je prioritne zamerané na zmeny spôsobu života. Poradenstvo
pozostáva z aktívneho vyhľadávania a stanovovania rizikových faktorov srdcovo-cievnych, nádorových a iných chronických
neprenosných ochorení, poskytovania informácií o zásadách správneho spôsobu života. Poradenstvo má podporovať
motiváciu k zmenám spôsobu života pri predchádzaní najzávažnejším chronickým neprenosným ochoreniam.
Poradenské centrum podpory zdravia zabezpečuje a poskytuje individuálne a skupinové poradenstvo.

PORADENSKÉ CENTRUM ZDRAVIA
 • Všeobecná - základná poradňa zdravia
 • Poradňa na odvykanie od fajčenia
 • Poradňa na podporu očkovania
VŠEOBECNÁ – ZÁKLADNÁ PORADŇA ZDRAVIA
 • na vyšetrenie v poradni zdravia sa môžete objednať telefonicky na čísle: 045/ 555 23 23
 • vyšetruje sa každý utorok od 7,30 – 10,00 hod., doporučujeme objednať sa vopred
 • na vyšetrenie treba prísť na lačno
 • z kvapky krvi odobratej z prsta sa vyšetrí celkový cholesterol, triglyceridy, HDL cholesterol, glykémia
 • odmeria sa krvný tlak; tukomerom sa odmeria množstvo tuku v organizme
 • urobia sa základné antropometrické merania (váha, výška, obvod pásu, bokov)
 • poradíme Vám ako si udržať alebo zlepšiť zdravotný stav

V rámci všeobecnej – základnej poradne zdravia sa poskytuje aj poradenstvo na podporu pohybových aktivít.
Príďte si zacvičiť!
pohyb – zdravie – krása
Vo všeobecnej - základnej poradni vyšetrujú:
Mgr. Iveta Gondášová,
Alena Klimová

telefón: 045/ 555 23 23
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

PORADŇA NA ODVYKANIE OD FAJČENIA
Pre tých, ktorí chcú zanechať fajčenie ponúkame poradenstvo v Poradni na odvykanie od fajčenia.
Poradňa začala svoju činnosť v roku 1996. Je potrebné sa vopred objednať / dohodnúť si termín.

Poradňu vedie a bližšie informácie podá:
Mgr. Iveta Gondášová,

telefón: 045/ 555 23 23
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

PORADŇA NA PODPORU OČKOVANIA
pri RÚVZ so sídlom vo Zvolene
je zriadená na oddelení epidemiológie RÚVZ so sídlom vo Zvolene, Nádvorná č. 12.

Poradňa poskytuje poradenstvo a konzultácie v týchto oblastiach:
 • povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých
 • očkovanie pred cestou do zahraničia
 • odporúčané očkovania
 • očkovanie osôb profesionálne vystavených zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz
 • očkovanie detí s kontraindikáciami
 • ďalšie problémy spojené s očkovaním

Informácie o očkovaní je možné získať priamo v poradni na telefónnom čísle
045 / 555 23 58,
045 / 555 23 18
(osobné stretnutie je možné si dohovoriť telefonicky).

Poradňu vedie:
Mgr. Jana Michalcová,
oddelenie epidemiológie
RÚVZ so sídlom vo Zvolene.

Kontakt:
Tel.: 045 / 555 23 18
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

 

 

 

Aktivity
 

 

 

 

ÚVZ SR: Pripravte sa na zimný čas

 Zo soboty na nedeľu (26. 10. 2019 – 27. 10. 2019) sa mení letný čas na zimný, o tretej hodine v noci sa ručičky hodín vrátia o hodinu späť. Pripravte svoj organizmus na zmenu a prechod do zimného obdobia. Pomôže vám dodržiavanie spánkovej hygieny, pitného režimu, pravidelný pohyb a vyvážená strava.

 Biologický rytmus organizmu sa posunu času na jeseň prispôsobuje pomalšie ako na jar, pretože naň výrazne  vplýva úroveň osvetlenia za súmraku a úsvitu. Väčšie ťažkosti pociťujú počas tejto zmeny času ľudia, ktorí vstávajú skoro a tí, ktorí spávajú menej ako sedem hodín. Má však aj pozitíva, kým pri prechode na letný čas viaceré štúdie poukázali na vyšší počet dopravných nehôd, úrazov na pracovisku či vyššie riziko srdcových infarktov, jesennej zmene času pripisujú pokles ich počtu.

 ,,Z výsledkov medicínskych výskumov vyplýva, že cirkadiánny rytmus – vnútorné hodiny organizmu, nedokážu okamžite, zo dňa na deň  reagovať na zmenu času. Adaptácia je veľmi individuálna, aj s ohľadom na vek a zdravotný stav. Ťažkosti môžu mať malé deti, ktorým sa naruší denný a spánkový režim, ale aj ľudia s psychickými a chronickými ochoreniami, napríklad srdcovo-cievnymi, endokrinnými, neurologickými, s poruchami imunity,“ hovorí docentka MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA, vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 ,,Posun času na jeseň býva vnímaný ako získanie hodiny k dobru, ráno sa dá dlhšie spať, no večer zasa príde skôr únava,“ vraví docentka Jana Hamade. ,, Hoci večer môžete ísť  do postele o hodinu neskôr, v prvých dňoch alebo týždňoch sa zobúdzate podľa nastavenia organizmu na letný čas a o hodinu spánku sa ukrátite, čo môže vyvolať únavu, nervozitu, bolesti hlavy, malátnosť, poruchy koncentrácie a môže prispieť aj k nárastu sezónnych depresií.  Pomocou v prvých dňoch posunu času môže byť malá zmena spánkového rytmu – chodievajte spávať o štvrťhodinu neskôr, prípadne si doprajte polhodinu spánku navyše počas voľných dní,“ hovorí doktorka Jana Hamade.

 Osvojte si zásady spánkovej hygieny:

 • štyri až šesť hodín pred spánkom nepite alkohol, kávu, zelený, čierny čaj, energetické nápoje
 • nekonzumujte večer ťažko stráviteľné jedlá, posledné jedlo si dajte najneskôr štyri hodiny pred spánkom
 • krátko pred spánkom nefajčite
 • aspoň štyri hodiny pred spánkom necvičte intenzívne
 • pred spánkom miestnosť dobre vyvetrajte, teplota v nej by nemala byť vyššia ako 20 stupňov Celzia
 • v spálni nemá byť televízor

 Hýbte sa a zdravo jedzte

Na jeseň a v zime sa organizmus musí prispôsobiť nielen zmenám súvisiacim s  fungovaním vnútorných hodín, ale vo vyššej miere ho ohrozujú  i rôzne infekčné ochorenia. ,,Aj pre skoré stmievanie sa viac ľudí pohybuje v uzavretých priestoroch a tak sa zvyšuje pravdepodobnosť prenosu infekčných ochorení  formou kvapôčkovej infekcie. Myslite na ochranu pred nimi, napriek kratším dňom sa neprestaňte hýbať, venujte aspoň pol hodinu denne pohybu. Môže to byť rýchla chôdza, alebo jednoduché cviky na precvičenie celého tela, ktoré môžete robiť počas prestávok v práci. Nezabúdajte na pitný režim, najzdravšia je čistá voda, vhodné sú i nesladené šťavy alebo čaje. Dobrému fungovaniu organizmu a k ľahšiemu zvládnutiu zmien napomôže aj vyvážená strava s dostatkom vitamínov. Najdôležitejší je prísun vitamínu A, C, E a vitamínov skupiny B “ hovorí doktorka Jana Hamade.

 Odbor hygieny detí a mládeže a Referát komunikačný ÚVZ SR

 

Ako zvládnuť horúčavy bez zdravotných rizík
Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť, či zvracanie. Prinášame základné pravidlá prevencie proti následkom horúčav.   
súbor na stiahnutie:   manuál horúčav
 

Problematika samovrážd


Problematika samovraždy je v súčasnosti jedným zo závažných problémov verejného zdravia. Zodpovedná distribúcia informácií a pozdvihnutie úrovne povedomia o tejto problematike predstavujú kľúčové elementy v prevencii tohto problému. V rámci aktivít oddelenia podpory zdravia by sme sa chceli zamerať aj na tento dôležitý problém.
Z tohto dôvodu, so súhlasom ÚVZ SR zverejňujeme materiály - "Prevencia samovrážd: príručka pre zdravotníckych pracovníkov v primárnej zdravotnej starostlivosti", "Prevencia samovrážd: príručka pre praktických lekárov", "Prevencia samovrážd: príručka pre učiteľov a ostatných pracovníkov školstva".

Tieto materiály sú voľne dostupné na odbornej internetovej stránke
www.vydavatelstvo-f.sk


Európsky týždeň boja proti drogám – tretí novembrový týždeň


Cukrovka sa už stala novodobým strašiakom


V utorok 14. novembra si tak, ako každý rok, ľudia vo viac ako 130 krajinách sveta pripomenú Svetový deň diabetu (cukrovky). Presne 14. novembra 1891 sa totiž narodil kanadský fyziológ Frederick Grant Banting, považovaný za hlavného z objaviteľov inzulínu. V roku 1923 dostal za tento objav Nobelovu cenu. „Svetový deň diabetu sa na podnet Medzinárodnej federácie diabetu s podporou Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) oslavuje od roku 1991 ako reakcia na rapídne stúpajúci výskyt cukrovky v celosvetovom meradle. Deň je oslavou pokroku v oblasti diabetu a jeho cieľom je upozorniť na zvyšujúci sa výskyt cukrovky na svete, zvýšiť informovanosť o tejto chorobe, o jej diagnostike a liečbe, pretože cukrovka dnes už predstavuje globálnu epidémiu so život ohrozujúcimi komplikáciamiwww.uvzsr.sk/cukrovka
11. ročník kampane MOST - mesiac o srdcových témach 2017

„Spolu chránime vaše srdcia“


Meracie miesto v rámci kampane MOST 2017

Mestský úrad, Námestie Slobody, Zvolen

dňa 29. septembra 2017

Od 8,00 – 11,00 hod.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene
v spolupráci s Mestom Zvolen
usporiada pri príležitosti Svetového dňa zdravia

Deň zdravia

Heslo Svetového deň zdravia na rok 2017 je:
„Depresia – hovorme o nej“

7.apríl 2017

od 8.00 – 11.00 hod.

v zasadačke na prízemí MsÚ Zvolen


Bezplatne Vám:
•  vyšetríme celkový cholesterol a cukor
    (je potrebné prísť na lačno),
•  zmeriame krvný tlak, obvod pása, bokov,
•  poradíme ako zmeniť životosprávu,
    prípadne zmeniť životný štýl


Bezplatné poradenstvo a služby poradne zdravia môžu záujemcovia využívať na základe objednania
aj v priestoroch RÚVZ Zvolen, Nádvorná 12, 960 01 Zvolen.


Kontakt:
☎ 045/ 555 23 23
Mgr. Iveta Gondášová – úsek podpory zdravia7. apríl 2017 – Svetový deň zdravia
Heslo „Depresia – hovorme o nej“

Depresia je jednou z hlavných zdravotných výziev v európskom regióne a je
zároveň ústrednou témou Svetového dňa zdravia v roku 2017.


Základné informácie
➣ Depresia patrí k najčastejším psychickým poruchám. Ženy ňou trpia dvakrát častejšie ako muži. Súvisí to najmä s hormonálnymi zmenami (menštruácia, gravidita, popôrodná depresia). Muži oveľa ťažšie priznávajú, že trpia depresiou, preto u nich môže dlhšie zostať nezistená.
➣Celkovo depresií vo svete pribúda a ich výskyt sa presúva do mladšieho veku. Z hľadiska veku je najviac mužov i žien postihnutých vo veku 25-44 rokov, pričom podstatne nižšie percento depresie vzniká vo veku nad 65 rokov.
➣ Depresia je liečiteľná. Platí, že čím skôr človek s liečbou začne, tým skôr depresia odznie. Liečba ťažkých depresií sa nezaobíde bez liekov – antidepresív. Depresiu treba liečiť, v závažných štádiách to chorý sám nezvládne a dôsledky môžu byť fatálne.
➣ Depresia nie je len „zlá nálada“ či pocity smútku. Nie je to znak osobnej slabosti alebo stav, ktorý možno prekonať silnou vôľou. Od bežného smútku alebo rozladenosti sa depresia líši tým, že je intenzívnejšia a hlbšia ako smútok, trvá viac ako dva týždne, znemožňuje človeku fungovať v bežnom živote.
➣ Depresia je choroba, ktorá ovplyvňuje každodenné fungovanie človeka, ovplyvňuje spôsob akým človek je, spí, čo si myslí o sebe a okolitých veciach.
➣ Základným rysom depresie je patická (chorobná) nálada spojená s inými príznakmi, ako je napríklad porucha chuti do jedla, zmena telesnej hmotnosti, poruchy spánku, strata energie, problémy so sústredením a premýšľaním, myšlienky na samovraždu, dokonca i samovražedné pokusy.
➣ Záťažové životné udalosti sa vo zvýšenej miere vyskytujú hlavne v úvode depresívnej epizódy. Kritickým je najmä nahromadenie viacerých ťaživých životných situácií v relatívne krátkom časovom období.
➣ Depresia môže mať až smrteľný priebeh. Zistilo sa, že 5 až 15 percent pacientov spácha samovraždu. Riziko samovraždy u depresívnych detí je až 20 – krát vyššie než v bežnej populácii.
➣ Depresie sa vyskytujú v každom veku. Postihuje všetky vekové kategórie – deti, mladých ľudí, dospelých i starých ľudí. Novšie štúdie poukazujú na posun začiatku chorôb do nižšieho veku a to medzi 18.-25. rok.
➣ Sezónna depresívna porucha sa objavuje na jeseň a v zime, mizne na jar a v lete. Od iných typov depresie sa líši tým, že je sprevádzaná zvýšenou chuťou do jedla (najmä chuťou na sladké), priberaním, zvýšenou spavosťoua podvečerným zhoršením nálady. ➣ V depresii nemôžu pomôcť liečitelia, akupunktúra, homeopatia ani iné alternatívne praktiky.
➣ V súčasnosti sa lieči depresia najčastejšie v ambulantných podmienkach, len ťažké a komplikované formy vyžadujú hospitalizáciu.

Príznaky
➣ strata záujmu, energie a radosti, ktorá je niekedy sprevádzaná úzkosťou,
➣ nedostatok elánu a motivácie, ktorý spôsobuje, že i jednoduché úlohy sa zdajú namáhavé či nezvládnuteľné,
➣ zhoršenie nálady, najmä ráno,
➣ celková únava,
➣ nepokoj a podráždenosť,
➣ poruchy sústredenia, neschopnosť rozhodovať sa,
➣ pocity bezmocnosti a beznádeje,
➣ zmeny chuti na jedlo – niekedy zvýšenie, ale častejšie zníženie,
➣ zmeny spánku – zvýšená spavosť, ale častejšie nespavosť,
➣ strata normálnej mimiky (smútok sa odráža aj vo výraze tváre),
➣ pokles alebo nárast hmotnosti (rozdiel viac ako päť percent za mesiac),
➣ strata sebadôvery, vyhýbanie sa kontaktom s inými ľuďmi, uzatváranie sa do seba,
➣ opakujúce sa myšlienky na smrť alebo samovraždu,
➣ fyzické prejavy, akými sú bolesť na hrudníku, búšenie srdca, žalúdočná nevoľnosť, závraty, zápcha, poruchy menštruačného cyklu, svrbenie a rôzne bolesti.

Odporúčania na podporu duševného zdravia
➣ Naladiť pozitívne sa dá nezávisle od vonkajšieho prostredia, okolností, či situácie. Každý môže zaujať vnútorný postoj napriek nepriaznivým vonkajším podmienkam – nepoddať sa vonkajším okolnostiam. Ak sa vám niekedy zdá, že je svet a život pochmúrny skúste vyjsť zo seba, zo svojej samoty a zamerať sa na niečo, alebo niekoho mimo seba. Otvorte sa ľuďom a životu. Nájdite si vhodné aktivity, ktoré vás potešia, nájdite si spoločenstvo ľudí, spoločnosť človeka, ktorý vám rozumie a bude vám oporou.
➣ Na chvíľu sa zastavte, zamyslite sa nad tým čo je pre vás v živote dôležité, nad životnými prioritami, nad zmyslom svojho života - ak má váš život a práca význam, ľahšie zvládnete aj depresívnu náladu. Skúste sa tiež zamyslieť, či ste počas roka nezanedbávali niektoré oblasti vášho života (osobný život, rodinu, priateľov, fyzickú aktivitu, oddych...) a skúste si nájsť vo svojom živote pre ne miesto. Usilujte sa nachádzať rovnováhu medzi súkromným, rodinným životom a prácou.
➣ Nezabúdajte na pohybovú aktivitu. Fyzická aktivita v tele uvoľňuje látky – endorfíny a serotonín, ktoré zlepšujú náladu a tým napomáhajú k veselšej, optimistickejšej nálade a zároveň znižujú hladinu stresového hormónu kortizolu. Fyzická aktivita zmierňuje nahromadené napätie, ktoré sa tak uvoľní. Pohyb si doprajte za každých okolností
➣ Udržujte zdravé medziľudské vzťahy. Sú jedným z podporných faktorov aj pri vzniku a pretrvávaní depresívnych nálad. Skúste sa zamyslieť, či takéto zdravé medziľudské vzťahy okolo seba máte, a či aj vy sami prispievate k ich rozvíjaniu a upevňovaniu. Dôležité je udržiavať staré priateľstvá aj nadväzovať nové. Príjemný pocit si môžete navodiť aj tým, že niekomu vo svojom okolí urobíte radosť. Pôsobí to ako bumerang – keď spôsobíte niekomu radosť vo svojom okolí spätne budete mať radosť aj vy sami.
➣ Dostatok spánku tiež pomáha, ak ste vyčerpaný a svet sa vám zdá pochmúrny. U dospelého človeka by mal spánok trvať minimálne 7 hodín. Najkvalitnejší spánok je pred 24. hodinou. Hlboký bezsenný spánok najlepšie regeneruje celý organizmus. Vo všeobecnosti platí, ak sa ráno cítite sviežo a oddýchnutí, spali ste dostatočne.
➣ Nezostávajte príliš vážnymi. Udržujte v sebe humorný pohľad na život. Niekedy stačí niekoľko úsmevných slov na nadviazanie kontaktu na spríjemnenie atmosféry, uvoľnenie spoločnosti. Srdečný smiech rozširuje tkanivo vnútri krvných ciev, zvyšuje sa tak prietok krvi a výborne sa prekrvia vnútorné orgány. So smiechom sa mierni hnev, úzkosť i depresívna nálada. Uvoľňujúci a protistresový účinok smiechu pretrváva ešte dlho potom, čo ste sa prestali smiať. Humor vám pomôže získať odstup od vecí, udalostí i od seba samého.
➣ Nájdite si spôsob ako uvoľniť negatívne emócie, upokojiť sa a zlepšiť náladu (rozhovor s priateľom, zájdite na miesta, kde sa cítite dobre, nájdite si aktivitu, ktorú robíte radi, ...). Dlhodobé potlačenie emócií môže mať negatívne dôsledky pre psychickú pohodu a rovnováhu. Nahromadené negatívne pocity sa následne môžu prejaviť aj na zhoršenom fyzickom stave.
➣ Čomu sa treba vyhýbať je dlhé vysedávanie pred televíziou, či počítačom pri plnom tanieri jedla, cigarete či alkohole. Sedavý spôsob života spolu s nezdravým a nadmerným stravovaním vám náladu nezlepší.
➣ Vnútorné konflikty a problémy sú aj s nepríjemnými pocitmi s nimi spojenými súčasťou života, nemôžeme ich z neho vylúčiť, ale môžeme sa sami snažiť lepšie sa pripraviť na ich riešenie a zvládanie.
➣ Pokiaľ u vás pretrváva smutná, úzkostná, alebo „prázdna“ nálada, strata záujmu a radosti, môže ísť o začínajúcu depresiu. V takomto prípade je namieste vyhľadať odbornú pomoc.

SVETOVÝ DEŇ VODY

22. marca 2017

Pri príležitosti Svetového dňa vody pripravil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

pre obyvateľov Banskobystrického kraja bezplatné laboratórne vyšetrenie vzoriek pitnej vody z individuálnych súkromných

vodných zdrojov (studní) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany.

Vzorky je potrebné odobrať v deň vyšetrenia (22.3.2017) do čistej, vypláchnutej plastovej fľaše v množstve 0,5 litra a priniesť
dňa 22.marca 2017

•  na RÚVZ so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12 od 8.00 do 12.00 hod. (kancelária č.21)

    alebo

•  na RÚVZ v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1 od 8.00 do 14.00 hod
Vyzvi srdce k pohybu 2017
Celonárodná kampaň ( SÚŤAŽ )
na zvýšenie pohybovej aktivity dospelej populácie


20.3. – 11.6.2017

Pozývame všetkých záujemcov o POHYB z radov dospelých, ale i detských podporovateľov pohybovej aktivity o zapojenie sa do Celoslovenskej kampane „ Vyzvi srdce k pohybu“ , ide o 7. ročník.
Kampaň prebieha pod záštitou Hlavného hygienika SR a Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. V prílohe máte všetky materiály, plagát pre dospelých aj deti a účastnícky list.
Žrebovanie o hodnotné ceny je plánované na koniec septembra.

Kontaktná osoba za RÚVZ Zvolen:
Mgr. Iveta Gondášová
tel. 045/ 555 23 23
e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďakujeme, že sa staráte o vlastné zdravie, a tým i o ekonomickú prosperitu nášho štátu.

Mgr. Iveta Gondášová – úsek podpory zdravia pri RÚVZ Zvolen

       Plagát
       Účastnícky list


Týždeň mozgu 2017

13.3. - 19.3.2017


RÚVZ Zvolen podporí kampaň Týždeň mozgu 2017. Pri tejto príležitosti organizuje 14. marca 2017 v zasadačke RÚVZ Zvolen, Nádvorná 12, Zvolen v dopoludňajších hodinách zážitkové podujatie pre študentov Strednej zdravotníckej školy Zvolen v spolupráci s vedením SZŠ vo Zvolene.

Tipy pre lepšiu pamäť

Pozitívny postoj  ✔
Povedzme si: Ja nie som o nič horší ako iní!, Ja to dokážem!

Koncentrácia  ✔
Vedome zamerajme pozornosť na podstatu.

Asociácie   ✔
Pýtajme sa: Čo mi táto situácia pripomína?, Kde som sa stretol s podobným človekom? Podobné otázky nám pomôžu pri spomínaní, ale aj pri zapamätávaní si nových informácií.

Selekcia   ✔
Myslime kriticky a posudzujme, čo skutočne stojí za to pamätať si. Nezaťažujem si myseľ priemernými, deprimujúcimi, zbytočnými myšlienkami a informáciami.

Vizualizácia - obrazotvornosť  ✔
Prostredníctvom mentálnych obrazov si vytvárajme vlastné obrazy.

Intelektuálna zvedavosť   ✔
Čím máme viac vedomostí, tým bude ďalšie zapamätávanie si ľahšie a rýchlejšie. Informácie vzájomne nadväzujú, nové doplnia staré.

Odbúravanie stresu  ✔
Úzkosť, strach a depresia prispievajú k poruchám pamäti. Zameriavajú pozornosť v energiu na zbytočné detaily a zhoršujú schopnosť koncentrácie.

Emócie  ✔
Čím viacej je informácia spojená so silnou emóciou, či už pozitívnou alebo negatívnou, tým lepšie sa vryje na dlhšiu dobu do pamäti.

Odpočinok  ✔
Uvoľnenie, odpočinok a dostatočný spánok umožňujú, aby si mozog oddýchol, prebúdzal sa svieži a myseľ sa naplnila energiou.

Okysličovanie  ✔
Fyzická a intelektuálna aktivita zvýši prietok krvi mozgovými cievami, čím si vytvárame optimálne podmienky pre činnosť pamäti.

Precvičovanie pamäti   ✔Spoločná inštrukcia o postupe pred a pri poskytovaní potravín
po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti charitatívnou organizáciou


Spoločná inštrukcia
o postupe pred a pri poskytovaní potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti
charitatívnou organizáciou podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.
o potravinách v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o potravinách“)

I. Právna úprava § 6 ods. 7 až 11 zákona o potravinách – základné povinnosti


(7) Potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, len ak sú bezpečné, môže prevádzkovateľ bezodplatne previesť osobe vykonávajúcej činnosť s verejnoprospešným účelom v oblasti poskytovania sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti alebo sociálnych služieb podľa osobitných predpisov8dac) (ďalej len „charitatívna organizácia“), pričom od nej nemôže za tieto potraviny požadovať akékoľvek priame alebo nepriame plnenie. Charitatívna organizácia môže nakladať s potravinami po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti až po jej registrácii podľa odseku 1, pričom je povinná pred začatím činnosti podľa odseku 9 písm. c) požiadať príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva o vykonanie úradnej kontroly každej výdajne charitatívnej organizácie podľa osobitného predpisu.8dad)

(8) Výdajňa charitatívnej organizácie nesmie byť umiestnená v priestoroch a na plochách, ktoré
a) prevádzkovateľ vlastní,
b) prevádzkovateľovi slúžia na účely výkonu jeho činnosti,
c) prevádzkovateľ užíva alebo
d) sú spojené s priestormi alebo plochami podľa písmen a) až c).

(9) Charitatívna organizácia je povinná plniť požiadavky na skladovanie a prepravu potravín podľa § 10 a 11 a potraviny podľa odseku 7 a) musí skladovať oddelene od potravín, ktorých dátum minimálnej trvanlivosti neuplynul, a označiť údajom, že ide o potraviny po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti, b) nesmie prebaľovať, meniť, odstraňovať alebo zakrývať údaje uvedené prevádzkovateľom na spotrebiteľskom obale a c) môže len bezodplatne a bezodkladne poskytnúť konečnému spotrebiteľovi, pričom od neho nemôže za tieto potraviny požadovať akékoľvek priame alebo nepriame plnenie.

Čítať ďalej...Bezodplatné poskytovanie hotových pokrmov na verejnosti

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky víta poskytovanie
sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti a iné charitatívne činnosti
s cieľom podporiť sociálne slabších ľudí alebo ľudí v núdzi.
Orgány verejného zdravotníctva sú fyzickým osobám, združeniam alebo inštitúciám, ktoré vykonávajú takúto charitatívnu činnosť bezodplatne ponúkaním hotových pokrmov nápomocné v súlade so zákonom č. 355/20007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a ostatnými súvisiacimi predpismi na zachovanie zdravotnej bezpečnosti pokrmov a ochranu zdravia obyvateľov.

Prioritou a zároveň aj povinnosťou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradov verejného zdravotníctva je informovať a usmerňovať fyzické osoby alebo právnické osoby pri manipulácii s hotovými pokrmami s cieľom ochrániť zdravie všetkých obyvateľov.

Svetový deň ústneho zdravia

20.3.2017


Práve v tento deň silnejú aktivity odborníkov zamerané na informovanie verejnosti o dôležitosti zdravých zubov a okolitých tkanív v kontexte celkového zdravia človeka. Prevenciou zubného kazu je možné predísť infekcii iných orgánov ľudského tela, napríklad srdca, obličiek a v prípade gravidity i predčasným pôrodom s nízkou hmotnosťou novorodenca.


Verejnosti odporúčame držať sa hesla pre rok 2017 :

“Rob správne rozhodnutia v starostlivosti o svoje ústa“
Očkovací kalendár na rok 2017
pre povinné pravidelné očkovanie detí a dospelých


(platnosť od 1.1.2017)


Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Vám prinášajú v elektronickej forme Očkovací kalendár na rok 2017, v ktorom nájdete základné informácie o povinnom a odporúčanom očkovaní detí a dospelých v Slovenskej republike.Svetový deň AIDS 2016

Každoročne si dňa 1. 12. 2016 v Slovenskej republike aj vo svete pripomíname Svetový deň AIDS. Práve v tento deň silnejú aktivity odborníkov aj laikov zamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení, predovšetkým o možnostiach jeho prevencie.
Symbolom Svetového dňa AIDS je červená stužka. Pripnutie si tejto stužky je vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS.


Témou tohto ročníka je
“Hands up for HIV prevention”,
čiže zdvihnúť ruky pre prevenciu HIV.HIV je vírus, ktorý vyvoláva u človeka stratu imunity voči infekciám a zvyšuje pravdepodobnosť vzniku nádorových ochorení. Terminálnym štádiom infekcie vírusom HIV je AIDS. HIV/AIDS je ochorením, ktoré je aj napriek nákladnej liečbe nevyliečiteľné.
Vírus HIV sa prenáša 3 hlavnými spôsobmi: nechráneným pohlavným stykom, krvnou cestou a z matky na dieťa.
Vyšetrovanie anti - HIV protilátok je v Slovenskej republike prístupné každému. Ak vyšetrovaná osoba trvá na anonymnom vyšetrení, je vyšetrená anonymne. Testovanie umožňuje zistiť protilátky proti vírusu HIV v krvi človeka. Skorá diagnostika je dôležitá pre skoré začatie liečby, ktorá môže značne zlepšiť zdravotný stav pacienta. V prípade osôb, ktorým sa včas stanoví diagnóza, môže s menšou pravdepodobnosťou dochádzať k prenosu vírusu na iné osoby na základe nielen zníženej infekčnosti pri liečbe, ale aj zmien sexuálneho správania a správania pri injekčnom užívaní drog.

Testovanie je možné v Národnom referenčnom centre pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, vo väčších mestách na regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a na oddeleniach klinickej mikrobiológie nemocníc. O odber krvi na testovanie je možné požiadať aj obvodného lekára.
Informácie je možné získať aj na Linke dôvery 02/59 370 144.

HIV/AIDS predstavuje celosvetový a celospoločenský problém. V roku 2015 bolo vo svete približne 36,7 miliónov ľudí. Odhaduje sa, že každoročne sa nakazí vírusom HIV 1,9 milióna dospelých. Týka sa to všetkých štátov vo svete, komunít, rodín aj jednotlivcov. Napriek tomu, že globálne zaznamenávame pokles počtu nových HIV infekcií, v Európskom regióne Svetovej zdravotníckej organizácie počet nových infekcií stúpa. Za viac ako tri desaťročia epidémie HIV v Európe je HIV stále veľkým problémom tohto regiónu, a to najmä vo východnej časti. Vo väčšine krajín Európskeho regiónu až polovica ľudí s HIV nepozná svoj HIV status. V Európskom regióne WHO bolo v roku 2015 diagnostikovaných viac ako 153 000 infekcií HIV, čo je doteraz najväčší pozorovaný nárast.
Od začiatku monitorovania prípadov HIV/AIDS v Slovenskej republike v roku 1985 do 31. 9. 2016 bolo registrovaných u občanov SR i cudzincov spolu 876 prípadov infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Zo 736 prípadov u občanov SR sa 644 vyskytlo u mužov a 92 u žien. U 93 osôb (80 mužov, 13 žien) prešla HIV infekcia do štádia AIDS a zaznamenaných bolo 62 úmrtí HIV infikovaných osôb (z toho 48 v štádiu AIDS).
Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 64,2 % prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 23,5 % infekcií, 2,2 % injekčným užívaním drog (zo 16 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,1 % transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 10,0 % prípadov nebol spôsob prenosu stanovený. Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.
Počet ľudí s HIV/AIDS neustále narastá a toto ochorenie je aj napriek všetkým snahám stále nevyliečiteľné a končí smrťou. Prevencia tak zostáva jediným a najúčinnejším prostriedkom v zabránení šírenia HIV/AIDS.

Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, MHA, v.r.
hlavný hygienik Slovenskej republiky


Svetový deň diabetu - 14. november


Svetový deň diabetu vyhlasuje každoročne 14. novembra Svetová federácia diabetu (IDF) v spolupráci s WHO. Účelom je zvyšovanie povedomia o tomto ochorení, o jeho príčinách, príznakoch, liečbe a komplikáciách. Svetový deň diabetu nám však každý rok pripomína, že počet chorých na cukrovku sa stále zvyšuje.

Diabetes mellitus – cukrovka patrí medzi závažné chronické ochorenia. V dôsledku akútnych a chronických komplikácií sa významnou mierou podieľa na chorobnosti, invalidite aj úmrtnosti.

Podľa štatistických údajov z Národného centra zdravotníckych informácií SR bolo v roku 2014 v diabetologických ambulanciách evidovaných 339 419 pacientov s diabetes mellitus, pričom každoročne pribudne viac ako 22 000 nových diabetikov. V 80% prípadov ide o diabetes mellitus 2. typu, pri ktorom najdôležitejším vonkajším faktorom príčiny vzniku je nadváha, obezita a nízka fyzická aktivita.

Je k dispozícii mnoho argumentov a klinických štúdií, ktoré ukazujú, že prechodu z rizikového prediabetického štádia (porucha tolerancie glukózy, hyperglykémia nalačno, metabolický syndróm) do štádia klinického DM je možné predísť alebo ho aspoň oddialiť až v cca 50% prípadov správnou intervenciou v horizonte efektu minimálne 5 – 7 rokov.

(Zdroj: ÚVZ SR).

Súbory na stiahnutie: 1


          Viac o akcii sa dozviete z letáku:

10. ročník kampane MOST - Mesiac O Srdcových Témach 2016

Slovenská nadácia srdca v roku 2016 pripravuje už 10. ročník kampane MOST - Mesiac O Srdcových Témach.


Edukačná kampaň MOST je zameraná na podporu verejného zdravia v oblasti kardiovaskulárnych ochorení (KVO), na zvýšenie informovanosti verejnosti o rizikových faktoroch ochorení srdca a ciev a poukázania na možnosti prevencie s fokusom na zdravý životný štýl. Každoročne v priebehu mesiaca september realizujeme edukačné aktivity na podporu tohto cieľa s vyvrcholením počas Dňa srdca na Slovensku, ktorý sa v roku 2016 uskutoční 29. septembra na území celej SR.


Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene
v spolupráci s Mestom Zvolen usporiada


Deň srdca

29. septembra 2016

od 8.00 – 12.00 hod.

v zasadačke na prízemí MsÚ Zvolen

Zika vírus
Ochorenie vyvolané vírusom Zika nepatrí medzi novovzniknuté infekcie. Tento vírus bol prvýkrát izolovaný už v roku 1947 u opíc v lese Zika v Ugande. Prvé a ojedinelé prípady ochorenia týmto vírusom u ľudí boli popísané v roku 1948 v Ugande, neskôr v roku 1954 v Nigérii. Zika vírus patrí do skupiny flavivírusov a na človeka je prenášaný komármi. V súčasnosti sa vyskytuje v nielen Afrike, ale i na americkom kontinente, v Ázii a v oblasti Tichého oceánu.

Prenos ochorenia
Zika vírus sa prenáša pri poštípaní infikovanými komármi. Bol izolovaný z komára Aedes aegypti. Okrem toho sú za potenciálne vektory, schopné prenášať Zika vírus, považované aj iné komáre rodu Aedes. V tropických a subtropických oblastiach Južnej Ameriky má tento komár ideálne podmienky pre rozmnožovanie, ale sa podľa dostupných informácií v Európe zatiaľ nie je rozšírený.
Do práce na bicykli Zamestnanci RÚVZ Zvolen sa zapojili do Národnej kampane pre podporu enviromentálnej dopravy “Do práce na bicykli “, ktorá prebiehala v máji 2015.
Vytvorili sme 4-členný súťažný tím „Veterán klub“ s registráciou na Meste Zvolen. Podporili sme rozvoj cyklistickej dopravy v regióne, prispeli k zdravšiemu ovzdušiu, vylepšili si kondičku. V rámci SR súťažilo 55 miest, Zvolen sa umiestnil na 15. mieste. Z 15-tich zaregistrovaných tímov v našom meste tím RÚVZ Zvolen skončil na 5. mieste. Spolu sme uskutočnili 85 jázd, najazdili 428 km a ušetrili 109 kg CO2. Primátorka Mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová nás 8.7.2015 pozvala na odovzdávanie cien a tričiek s logom podujatia.

Spracovala:
Mgr. Iveta Gondášová, úsek podpory zdravia pri RÚVZ Zvolen


ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava

„Prichádza chrípková sezóna“


Chrípka je infekčné ochorenie vyvolané vírusom chrípky. Klinicky prebieha ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Jej nástup je obvykle náhly, z plného zdravia. Často začína zimnicou, bolesťami hlavy, teplota stúpa na 39 - 40℃. Chorý má bolesti svalov a kĺbov, suchý, dráždivý kašeľ, nádchu, pocit sucha a škriabania v hrdle. Ku klinickým príznakom dochádza za jeden až tri dni od infikovania sa. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, príznaky do piatich dní odoznejú. Úplné uzdravenie obvykle nastáva až do štyroch týždňov od prvých príznakov.
Epidémie chrípky vznikajú každoročne z dôvodu premenlivosti vírusov chrípky. Vírusy podliehajú drobným genetickým zmenám – mutáciám, z toho dôvodu prichádza k opakujúcim sa malým epidémiám v dvoch až troch ročných cykloch. Raz za 10 až 40 rokov prichádza k veľkej zmene vírusu. Skrížením medzi ľudským a zvieracím typom chrípkového vírus vznikne úplne nový typ vírusu, ktorý je schopný vyvolať rozsiahle pandémie. Ostatná pandémia bola zaznamenaná v rokoch 2009 – 2010. Epidémie chrípky predstavujú nielen zdravotný, ale aj závažný ekonomický a spoločenský problém.
V chrípkovej sezóne 2014/2015 na Slovensku navštívilo s chrípkou lekára približne 200 000 ľudí. Laboratórne sa chrípku podarilo potvrdiť v 540 prípadoch. Laboratórne potvrdené prípady tvoria iba „špičku ľadovca“ z celkového počtu prípadov chrípky a ich skutočný počet je oveľa vyšší. Za toto obdobie bolo hlásených 74 ťažkých akútnych respiračných ochorení, ktoré si vyžiadali hospitalizáciu. Z tohto počtu zomrelo 25 ľudí. V 19 prípadoch úmrtia sa potvrdila prítomnosť vírusu chrípky, z toho 14 krát išlo o vírus chrípky typu A(H1N1)pdm09, ktorý spôsobil ostatnú pandémiu chrípky. Pandemický kmeň chrípky už možno považovať za bežný sezónny kmeň, ktorý cirkuluje v populácii a dá sa predpokladať, že bude spôsobovať ďalšie prípady ochorení. Dôkazom toho je, že skupina odborníkov Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá každoročne určuje odporúčané kmene vírusov chrípky, ktoré majú byť zahrnuté do chrípkových vakcín, tento kmeň zaradila aj do vakcíny určenej pre nadchádzajúcu sezónu 2015/2016.
Zaočkovanosť populácie proti chrípke v Slovenskej republike už niekoľko rokov za sebou klesá. V uplynulej chrípkovej sezóne klesla na úroveň 4,6 %. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča celkovú zaočkovanosť populácie vyššiu ako 30 %. Očkovanie pritom výrazne znižuje množstvo závažných prípadov i cirkuláciu vírusov chrípky v populácii. V odborných kruhoch je očkovanie proti chrípke považované za spoľahlivé, bezpečné a zároveň ide o najefektívnejší spôsob prevencie.
Svetová zdravotnícka organizácia pripravuje na každú chrípkovú sezónu nové odporúčanie zloženia chrípkových vakcín. Pre chrípkovú sezónu 2015/2016 obsahujú vakcíny antigény kmeňov vírusov chrípky typu:
 • A/California/7/2009 (H1N1)pdm09-like,
 • A/Switzerland/9715293/2013 (H3N2)-like,
 • B/Phuket/3073/2013-like.

Najvhodnejším časom na očkovanie sú mesiace október a november. Možno očkovať aj v ďalších zimných mesiacoch, dokonca aj v čase zvýšenej aktivity chrípky. Očkovaná osoba však môže ochorieť skôr, ako si stihne vytvoriť protilátky, čo trvá približne 10 až 14 dní.
Svetová zdravotnícka organizácia odporúča očkovanie proti chrípke predovšetkým pre:
 • tehotné ženy bez ohľadu na mesiac tehotenstva,
 • deti vo veku od šesť mesiacov do päť rokov,
 • osoby 65 ročné a staršie,
 • osoby s chronickými ochoreniami dýchacích ciest, srdcovocievneho systému, metabolickými, renálnymi a imunitnými poruchami,
 • zdravotníckych pracovníkov.


prof. MUDr. Ivan Rovný, PhD., MPH 
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy
v Slovenskej republike

Šírenie vysoko nebezpečnej nákazy (ďalej len „VNN“) v medzinárodnom rozsahu oznamuje Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej len „SZO“). Na základe tejto skutočnosti krajiny prijímajú vnútorné opatrenia, ktoré sú v súlade s odporúčaniami SZO a so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Tieto opatrenia sú zamerané na zvýšenie pripravenosti verejného zdravotníctva na ochranu verejného zdravia pred hrozbou možného zavlečenia a šírenia VNN. Problematika zabránenia zavlečenia VNN na územie SR je riešená realizáciou úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády SR číslo 190/2013 k realizácii II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov SZO v SR. Nie je však vylúčené, že i napriek vykonávaným opatreniam na zabránenie zavlečenia VNN na územie SR, realizovaných na miestach vstupu, sa môže zistiť osoba podozrivá z ochorenia na VNN.
Všeobecným, základným a prvotným princípom ochrany verejného zdravia pred VNN je izolácia osoby podozrivej z ochorenia na VNN. Vykonanie izolácie osoby podozrivej z ochorenia na VNN vyžaduje jednotnú koordináciu a súčinnosť zainteresovaných rezortov a určených síl a prostriedkov zasahujúcich zložiek, vykonávajúcich izoláciu osoby podozrivej z ochorenia na VNN. Toto sa dosahuje prostredníctvom vopred vypracovaných, jednotných postupov, ktoré stanovujú poradie činností, vzájomnú komunikáciu pri vykonávaní činností, koordináciu a súčinnosť zasahujúcich zložiek, bez ktorej nie je možné správne realizovať izoláciu osoby podozrivej z ochorenia na VNN.

Koordinácia postupov pri zistení vysoko nebezpečnej nákazy

POZOR ZMENA!

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene má nové číslo

účtu na bezhotovostné platenie správnych poplatkov

(platba prevodom z bankového účtu)


IBAN: SK 0565 0000 0852 0020 5457 96

Názov účtu: RÚVZ ZvolenVo Zvolene dňa 12. mája 2015

Kliešť – riziko pre človeka


Jarné obdobie prináša so sebou aktivitu kliešťov. V súčasnom období sa aj na Slovensku eviduje ich zvýšený výskyt. Kliešte sa vyskytujú hlavne v tráve a v nízkych porastoch, vo vidieckych ale aj mestských lokalitách.

V prípade, že kliešť je infikovaný a pri prechode cez miesta jeho výskytu sa prisaje na človeka vzniká riziko možného prenosu infekcie. Najznámejšie a najčastejšie ochorenia, ktoré v našich oblastiach prenášajú kliešte sú kliešťová encefalitída a lymská borelióza.

V priložených materiáloch – informačných letákoch môže široká verejnosť nájsť užitočné informácie – čo je to kliešť; jeho vývoj, výskyt; ako sa pred kliešťom chrániť; ako kliešťa správne odstrániť; aké sú príznaky najčastejších ochorení prenášaných kliešťami.

Zdroj: ÚVZ SR Bratislava, upravené
10. máj 2014

Svetový deň

Pohybom ku zdraviu


Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 10. máj za Svetový deň „Pohybom ku zdraviu“ s cieľom poukázať na rastúci počet chronických ochorení spôsobených nedostatkom pohybu. Nedostatočná fyzická aktivita sa v kombinácii s nesprávnou výživou najčastejšie spolupodieľa na vzniku chronických ochorení - srdcovocievnych, metabolických, respiračných, ochorení pohybového aparátu.

Úroveň pohybovej aktivity občanov Slovenskej republiky nedosahuje potrebnú úroveň.
Zdraviu prospešná, kondičná pohybová aktivita nie je súčasťou bežného denného programu. Najvýznamnejšou príčinou je nedostatočná dostupnosť športovísk a nedostatočná úroveň zdravotného povedomia občanov.

V rámci Národného programu prevencie obezity sú opatrenia v oblasti pohybovej aktivity zamerané na:
  • zníženie počtu detí a dospelých, ktorí nevykonávajú žiadnu pohybovú aktivitu,

  • zvýšenie počtu detí a dospelých, ktorí vykonávajú aspoň 30 minút zdraviu prospešnej pohybovej aktivity denne,

  • pozitívne rozvíjanie a menenie prostredia a jeho faktorov tak, aby boli aktívne vytvárané možnosti a príležitosti pre zdraviu prospešnú pohybovú aktivitu.
V súvislosti s plnením Národného programu prevencie obezity (NPPO) a Svetového dňa – Pohybom ku zdraviu vyzývame jednotlivcov, rodiny, kolektívy, inštitúcie, školy, deti i dospelých k realizácii pohybu pre zdravie do konca mesiaca máj 2014 s vytvorením celoživotného návyku.

Vytvárajme partnerstvá pre zlepšovanie možností pre rekreačné športovanie obyvateľstva a pre bezpečné spôsoby dopravy vlastnou silou. Aj týmto chceme osloviť orgány štátnej správy a samosprávy k zlepšovaniu a sprístupňovaniu možností a príležitostí pre zdravotne orientovanú pohybovú aktivitu, bezpečnú aktívnu dopravu (cyklistické a korčuliarske chodníky) a rekreačné pohybové aktivity (plavárne, telocvične, klziská, atletické dráhy, areály zdravia, ihriská, ihriská s lanovými dráhami, lezeckými stenami, cyklokrosovými cestičkami a pod.)
Spracovala: Mgr. Gondášová, Ing. Bohušová


Zákon o slobodnom prístupe k informáciám
Povinné zverejňovanie dokumentov

Povinne zverejňované dokumenty - Zmluvy, Faktúry a Objednávky nájdete v časti Info zákon.


Kariéra

Bližšie informácie nájdete v časti

O nás – Aktuálne informácie – Voľné pracovné miesta