Vyhľadávanie

Hluk v životnom prostredí a jeho vplyv na zdravie ľudí

Hluk v životnom prostredí a jeho vplyv na zdravie ľudí - DOTAZNÍK
 
 
ÚVZ SR: Pomôžte nám pri znižovaní zdravotných rizík spojených s kvalitou vody na kúpanie
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (SR) zbiera v rámci prebiehajúcej kúpacej sezóny prostredníctvom anonymného dotazníka na webe údaje o ochoreniach a zdravotných ťažkostiach súvisiacich s nevyhovujúcou kvalitou vody na kúpanie, a to na prírodných vodných plochách a kúpaliskách.
Budeme vám preto vďační, ak si nájdete na zodpovedanie otázok niekoľko minút času. 
Prosíme o vyplnenie anonymného dotazníka -  ochorenia súvisiace s kvalitou vody na kúpanie

Svetový deň vody 2018

Pri príležitosti Svetového dňa vody pripravil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici pre obyvateľov Banskobystrického kraja bezplatné laboratórne vyšetrenie vzoriek pitnej vody z individuálnych súkromných vodných zdrojov (studní) v ukazovateľoch dusičnany a dusitany.

Vzorky je potrebné odobrať v deň vyšetrenia (22.3.2018) do čistej, vypláchnutej plastovej fľaše v množstve 0,5 litra a priniesť dňa 22.marca 201na RÚVZ so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12 od 8.00 do 12.00 hod. ( č.d.21) alebo na RÚVZ v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1 od 8.00 do 14.00 hod.

 SVETOVÝ  DEŇ   VODY   2019   -  výsledky  rozborov  vzoriek

pri príležitosti svetového dňa vody boli vyšetrené vzorky vody zo studní v ukazovateľoch dusičnany a dusitany.

Výsledky vyšetrenia môžu klienti  (ktorí odovzdali dňa 21.3.2019 vzorku v RÚVZ Zvolen) zistiť v nasledujúcom priloženom súbore:

   súbor na stiahnutie