Vyhľadávanie

Ako predísť nákazám z pokazeného jedla
Horúčavy môžu prispieť k vzniku nepríjemných ochorení zažívacieho traktu. Ak si chcete užiť letné pochúťky v zdraví, dbajte pri ich príprave najmä na dodržiavanie hygieny, správnych technologických postupov a na správne skladovanie. Kontaminované suroviny, nedodržanie správnej technológie, ale i zlé skladovanie surovín a hotových pokrmov nahrávajú v lete alimentárnym nákazám - ochoreniam z pokazených jedál.

Bezobalový predaj potravín - Informácia pre prevádzkovateľov bezobalových predajní potravín
Celý text v priloženom súbore na stiahnutie:   bezobalový predaj potravín
V súvislosti s narastajúcim počtom žiadostí prevádzkovateľov potravinárskych podnikov, ktorí sa obracajú na Úrad verejného zdravotníctva SR so žiadosťami o usmernenie, resp. povolenie predaja rôznych nebalených potravín (napr. nápoje, orechy, oleje, cukor, múka, cestoviny) do obalov, ktoré poskytuje samotná predajňa, ako aj do zákazníkom prinesených obalov, tzv. „bezobalové predajne“, ÚVZ SR uvádza nasledovné: Môže používať zákazník pri kúpe nebalených potravín vlastné obaly?

Informácia o prijatom návrhu nariadenia Komisie (EÚ) 

Informácia o prijatom návrhu nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa mení

a dopĺňa príloha I nariadenia (ES) č. 1334/2008 Európskeho Parlamentu a Rady čo sa týka zaradenia pyroligneous distillate

v zozname Únie o arómach.

Informácia pre spotrebiteľov  -  nákup kozm. výrobku cez internetové obchody
 Úrad verejného zdravotníctva SR upozorňuje spotrebiteľov na predaj kozmetického výrobu Perle Bleue.
Podrobnosti môžte získať v nasledujúcom priloženom súbore:     súbor na stiahnutie 
 
Ako dodržiavať správne skladovanie a používanie PET fliaš
Uvoľňujú sa z PET fliaš do nápojov škodlivé látky, ak ich necháte na slnku?
Odborníčka hovorí, že sú vyrábané tak, aby pri bežných, ale aj extrémnych podmienkach skladovania neuvoľňovali látky, ktoré by mohli ohroziť zdravie, alebo vplývať na zloženie nápojov.
Ak sa pri výrobe PET fliaš dodržiava správny proces výroby, skladovania, distribúcie a používania, nehrozí, že by mohli poškodiť zdravie. ,, Balené vody sa pri preprave a skladovaní musia chrániť pred priamym slnečným svetlom,“ prízvukuje Ing. Milada Syčová z Národného referenčného laboratória pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade.

Používanie vlastných obalov zákazníkov na balenie pokrmov pripravených v zariadeniach spoločného stravovania

Žiadny platný právny predpis nezakazuje používanie vlastných obalov zákazníkov na balenie pokrmov pripravených v zariadeniach spoločného stravovania.

ÚVZ SR: Reštaurácie si pri podávaní tatárskych biftekov plnia zákonné povinnosti

Prevádzkovatelia reštaurácií si plnia povinnosti, ktoré im vyplývajú z legislatívy pri podávaní tatárskych biftekov. Vyplýva to z  kontrol zariadení verejného stravovania, ktoré daný pokrm ponúkali. Odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva v SR pri viac ako 96% prevádzok nenašli pochybenia.