Vyhľadávanie

Ako predchádzať úrazom detí
Deti si úraz najčastejšie spôsobia pádom, najohrozenejšou skupinou sú trinásť až pätnásťroční.
Počas prázdnin sa riziko úrazov zvyšuje, prinášame tipy, ako im možno predchádzať.   súbor na stiahnutie:   detske úrazy 2019 - prevencia 

Školský program

Od 1. augusta 2017 sa dva súčasné programy - školský program pre ovocie a zeleninu a školský program pre mlieko spojili do jedného právneho rámca – „Školského programu“.

Všeobecným cieľom je zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny u detí, vplývať na zmenu ich stravovacích návykov a predchádzať chorobám z nadhmotnosti a obezity. Ďalej školský mliečny program vyzýva deti, aby konzumovali mliečne výrobky a prijímali vyváženú stravu.

Tento program zároveň zohráva vzdelávaciu úlohu podporovaním rozvoja správnych stravovacích a výživových návykov, ktoré vydržia po celý život.

RÚVZ so sídlom vo Zvolene na základe Stratégie SR pre realizáciu Školského programu zabezpečoval v školskom roku 2017/2018 v spolupráci s vybraným školami a rodičmi žiakov vstupný monitoring na zvyšovanie zdravotného a nutričného uvedomenia detí a rodičov základných škôl. Zber údajov a vyhodnocovanie bolo vykonávané prostredníctvom poradní verejného zdravia Regionálnych úradov verejného zdravotníctva SR.

Priebežne sa prostredníctvom pracovníkov poradne zdravia zabezpečovali edukačné aktivity na témy vyplývajúcu z cieľov programu. Najmä na zvýšenie konzumácie ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov, vplývanie na zmenu stravovacích návykov a predchádzanie chronickým neprenosným ochoreniam u detí.

Školský program bude naďalej pokračovať do školského roku 2022/2023 v zmysle Metodického edukačného pokynu ÚVZ SR.

Školy môžu naďalej s poradňami zdravia spolupracovať pri tvorbe výchovných programov, kampaní a rozširovaní informácií o programe na lokálnej a regionálnej úrovni.

 

 

Pitný režim detí
ÚVZ SR: Ponúknite deťom vodu, odnaučte ich od sladených a energetických nápojov   
Najvhodnejší nápoj pre deti je voda, na spestrenie pitného režimu im môžete ponúknuť nesladený bylinkový či ovocný čaj alebo nesýtenú minerálnu vodu. Dôležité je, aby mali zdravé nápoje k dispozícii počas celého dňa.
„Dodržiavanie správneho pitného režimu je jedna z najdôležitejších zásad zdravého životného štýlu. Platí to aj pre deti,“ hovorí docentka MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA, vedúca sekcie ochrany a podpory zdravia a špecializovaných činností Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
,,Množstvo vody, ktoré detský organizmus potrebuje, závisí aj od veku a hmotnosti. U novorodenca sa pohybuje od 60 do 100 ml na kilogram hmotnosti, u batoľaťa 120 ml/kg, u dieťaťa v predškolskom veku je to 100 ml/kg, v školskom veku 70 ml/kg, neskôr sa odporúča za 24 hodín vypiť cca 50 ml na kilogram hmotnosti,“ uviedla docentka Jana Hamade.

Podkategórie