Vyhľadávanie

Výberové konanie

V súčasnosti nemá RÚVZ Zvolen vyhlásené žiadne výberové konanie. 

  • bližšie informácie: RÚVZ Zvolen Ing. Palajová 045/555 23 05

Na portáli www.slovensko.sk budú zverejnené prípadné nové výberové konania. 

https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureList

 

 Aktualizované 11.09.2020