RÚVZ Zvolen  -  A K T U A L I T Y                                           aktualizácia  12.06.2023          
 
 
→ Úrady - Banskobystrický kraj - RÚVZ Zvolen    → Nové webové sídlo úradov verejného zdravotníctva sa aktuálne nachádza v skúšobnej prevádzke na doméne uvzsr.sk. Úrad verejného zdravotníctva SR a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva budú komunikovať s verejnosťou cez jedno webové sídlo. Naším zámerom je komunikáciu pre občanov, odbornú verejnosť a podnikateľov zjednotiť, sprehľadniť a docieliť proužívateľské prostredie. Návrhy na prípadné zlepšenia môžete zaslať na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Účelom skúšobnej prevádzky je overiť funkcionalitu elektronických služieb a obsah webového sídla tak, aby boli významným prínosom pre občanov, podnikateľov aj odbornú verejnosť.  
PODATEĽŇA    RÚVZ ZVOLEN       pondelok  až  piatok:    8,00 - 11,00    *   12,00 - 14,00   
 
♦  sídlo úradu3. poschodie, Nádvorná ul. 3366/12,  Zvolen (bývalé Jegorovove kasárne, vchod smer od Hrona), 
na prízemí je umiestnená poštová schránka, do ktorej môžete v pracovné dni doručiť písomné žiadosti  
♦  s pracovníkmi jednotlivých oddelení je možné komunikovať mailom  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  alebo telefonicky → telefónny zoznam 
___________________________________________________________________________________________________________
SVETOVÝ DEŇ  VODY    22. marec  V rámci Svetového dňa vody, ktorý sa konal 22.03.2023 mali obyvatelia možnosť bezplatného vyšetrenia vzoriek vôd zo studní na ukazovatele dusičnany a dusitany Dusičnany a dusitany sú najčastejšie prekračovanými chemickými ukazovateľmi v pitnej vode z individuálnych zdrojov (studní) a zo zdravotného hľadiska ich prekročenie nie je bezpečné (najmä pre malé deti). 
Nevyhovujúce výsledky analyzovaných ukazovateľov sú vyznačené červenou farbou.  
VÝSLEDKY  ROZBOROV  podľa prideleného kódu vzorky  TU pozrieť   Váš výsledok si vyhľadáte podľa kódu vzorky, ktorý ste obdržali pri odovzdávaní vzorky vody. Z celkového počtu 141 analyzovaných vzoriek nevyhovelo požiadavkám limitných hodnôt (definované vyhláškou MZ SR č. 247/2017 Z. z.) v ukazovateli dusičnany 17 vzoriek.

! Upozornenie ! Ani vyhovujúce výsledky v ukazovateľoch dusičnany a dusitany však nie sú dostatočné na jednoznačné preukázanie toho, či je voda z individuálneho zdroja v čase odberu vzorky PITNÁ a ZDRAVOTNE BEZPEČNÁ. Na takéto posúdenie je potrebné vykonať analýzu aj ďalších mikrobiologických, biologických a fyzikálno-chemických ukazovateľov a to v rozsahu minimálneho rozboru.
Ako vnímate kvalitu pitnej vody?   →  Priblížte nám svoje postoje anonymne  TU  v online dotazníku "Mám rád vodu" 
___________________________________________________________________________________________________________
PORADŇA ZDRAVIA → kde nás nájdete  → info k činnosti → prevencia školám
možnosť objednania telef.: 045/555 23 17 alebo mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
SVETOVÝ DEŇ  OBEZITY  4. marec → viac info TU - rozprávajme sa o obezite  →  celoslovenská výtvarná súťaž k Svetovému dňu obezity
SVETOVÝ DEŇ  BEZ  TABAKU  31. máj → viac info TU      Prečo prestať?     Poradenstvo k odvykaniu od fajčenia 
SVETOVÝ DEŇ  DIABETU   14. november - Diabetes mellitus alebo ľudovo nazývaný → cukrovka je závažné chronické metabolické ochorenie, pri ktorom ľudský organizmus nie je schopný udržať koncentráciu krvného cukru v štandardných medziach a do života pacientov sa vkráda často úplne nepozorovane.
→ Infografika k prediabetes - stavu, ktorý ponúka možnosť ešte predísť ochoreniu diabetes mellitus pomocou zmeny životného štýlu.
Pre informáciu, či Vám nehrozí toto vážne ochorenie si môžte vypracovať test  → „Riziko vzniku diabetes mellitus 2.typu“  a k vyhodnoteniu výsledkov využite ponúkané bezplatné poradenské služby v Poradni zdravia - objednajte sa na konzultáciu na tel č. 045/555 23 17

Poisťovňa Dôvera  poskytuje pre poistencov: Linka poradenstva pre zdravie  
Všeobecná zdravotná poisťovňa  informácie pre poistencov: tlačová správa,  služby pre pacientov s ochorením diabetes
__________________________________________________________________________________________________________
OPIČIE  KIAHNE - informácie pre občanov SR poskytnuté UVZ SR →  Prípady opičích kiahní v EU (základné informácie o ochorení)
UKRAJINA - dôležité  informácie z MZV SR →  www.mzv.sk/ukrajina  ukrajinsky  → https://ua.gov.sk/
__________________________________________________________________________________________________________
RÚVZ Zvolen oddelenie epidemiológie        telef. kontakt:   045/555 23 58      prac. dni: 8.00-15.00 hod.     e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
MZ SR     infolinka COVID-19 denne 8.00 - 20.00 hod.  0800 174 174          zo zahraničia:+ 421 222 200 910 

Dôležité www stránky:    
Ministerstvo zdravotníctva SR  - metodické usmernenia   Ministerstvo vnútra SR - aktuality 
www.uvzsr.sk  - ÚVZ SR informácie  Úradná tabuľa ÚVZ SR - aktualizované opatrenia, usmernenia, predpisy    
Vestník vlády rok 2022 - napr. vyhlášky, ktorými sa nariaďujú opatrenia ÚVZ SR
www.korona.gov.sk  - registrácia na test PCR, očkovanie 3. dávkou, potvrdenie o prekonaní, e-hranica (formulár) - ak prichádzate zo zahraničia
Ministerstvo zahraničných vecí SR  - cestovanie  - obmedzenia na hraniciach  -  karanténa a návrat do SR 
__________________________________________________________________________________________________________    
COVID-19:   Vyhlášky ÚVZ SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia 
uverejnené vo Vestníku vlády a zverejnené aj na webe UVZ SR     Úradná tabuľa ÚVZ SR

Aktuálne zákazy dodávky pitnej vody  -  aktualizované  10.07.2023 

RÚVZ so sídlom vo Zvolene oznamuje, že v súčasnom období nie sú vydané rozhodnutie o zákaze dodávky pitnej vody z vodného zdroja pre verejný vodovod a dodávky pitnej vody z verejných studní.
 
 
MOBILNÉ  ODBEROVÉ  MIESTAaktualizácia  11.07.2023  
Rozhodnutia vydané RÚVZ Zvolen o schválení / o zrušení / o pozastavení povolenia prevádzkovať MOM: 

Pripravte sa na hlavnú sezónu kliešťov, chráňte sa pred infekčnými ochoreniami
Aktivita kliešťov narastá, minulý rok 2022 sme ich zaznamenali už vo februári. Myslite na dovolenke a pri pobyte v prírode na ochranu pred prisatím kliešťa a pred infekciami, ktoré môžu prenášať. Vzhľadom na rastúci trend kliešťovej encefalitídy (KE) na našom území zvážte aj možnosť očkovania, ktoré dôrazne odporúčame najmä v lokalitách so zvýšeným výskytom hlásených prípadov KE (Banskobystrický, Žilinský kraj).
Čítajte ďalej → dôležité informácie
! Zmena zákona č. 355/2020 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia   od 21.7.2020   
(vzor tlačiva  oznámenie o začatí prevádzky )

Informácie pre žiadateľov o vydanie rozhodnutia / záväzného stanoviska    zmena k 31.12.2019

Soláriá - riziká a prínosy pri umelom opaľovaní !    zverejnené 18.2.2022
V priložených dokumentoch sa dozviete informácie o nasledujúcich témach:
* Ako fungujú soláriá * Účinky UV žiarenia * Dvojaké  riziká * Aký je rozdiel medzi opaľovaním na slnku a v soláriu
* Soláriá a rakovina kože  *  Čo sa deje počas opaľovania * Solárium neposilňuje imunitu ... a pod. 
ÚVZ SR:   Ruky si umývajte dôkladne, ochránite si zdravie !                   správne umývanie rúk - leták

Vzory prevádzkových poriadkov  -  k dispozícii súbory na stiahnutie   vydané 30.10.2019

Chráňme sa očkovaním:   ÚVZ SR spustil web na podporu významu očkovania detí   
Na Slovensku vznikol nový portál o dôležitosti a potrebe očkovania. Webová stránka s názvom "Chráňme sa očkovaním" na doméne www.ockovaniechrani.sk  vznikla z iniciatívy a odbornej garancie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) ako národnej autority v plnení imunizačného programu. Podrobné informácie sú k dispozícii v brožúrke "Význam očkovania"  súbor na stiahnutie .

Chrípková sezóna v čase šírenia  COVID-19 

Úrad verejného zdravotníctva SR Vám ponúka brožúru s názvom: Chrípková sezóna v čase šírenia COVID-19. Nájdete v nej odpovede na 20 najčastejších otázok, ktoré vypracoval kolektív autorov zložený z hlavných odborníkov Ministerstva zdravotníctva SR, Úradu verejného zdravotníctva SR, regionálnych úradov verejného zdravotníctva a odborníkov zo Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti (pri použití informácii z brožúry, prosím, citujte v tomto zmysle).